Prijsstijgingen zijn geen redenen om bouwplannen uit te stellen

De stijging van de materiaalkosten in de bouw heeft tot nu toe beperkte gevolgen had voor de consument. De meeste woningbouwers rekenden tot nu toe geen prijssupplementen door aan klanten, zelfs al geeft de wet Breyne hen die mogelijkheid. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zijn de alarmerende berichten over stijgende prijzen op dit moment geen goede reden om bouwplannen uit te stellen in afwachting van een prijsdaling.


Bouwbedrijven worden al jaren geconfronteerd met gestage prijsstijgingen. De gestegen kosten van betonstaal, bitumen, koper en zink waren bijzonder fors en bijzonder onverwacht. De aannemers konden ze niet voorzien en bij hun offerte incalculeren.

Maar tussen het afsluiten van een contract voor de bouw van een woning en het begin van de werken liggen vaak verschillende maanden. Door de Wet Breyne mogen aannemers tussentijdse stijgingen van materiaalprijzen vanaf de eerste kostenstaten (facturen) doorrekenen. Maar een rondvraag van de VCB bracht aan het licht dat de meeste woningbouwers dit uit commerciële overwegingen niet doen. De bouw is immers een sector met scherpe concurrentie. Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB: "Als ze toch prijssupplementen doorrekenen, wachten ze vaak zo lang mogelijk en doen ze het pas na een jaar of een half jaar na het begin van de werken. Verschillende woningbouwers meldden zelfs dat ze prijsherzieningsformules alleen toepassen als dit in het voordeel van de klant is."

Tussen hamer en aambeeld
Tegelijk melden de woningbouwers aan de VCB dat de stijgende materiaalprijzen hen onder zeer zware kostendruk zetten.

Van 1990 tot 2000 steeg zowel de consumptie- als de bouwkostenindex met ongeveer 20%. Voor eenzelfde woning en eenzelfde comfortniveau bedroeg de kostprijs in 2000, de inflatie buiten beschouwing gelaten, dus evenveel als tien jaar voorheen. Daarin is sedert 2000 verandering gekomen. Van 2000 tot en met 2008 nam de consumptie-index met 19% toe. Maar de bouwkostenindex (de zogenaamde ‘Abex-index’) steeg gedurende deze acht jaar met 37%, dus ongeveer dubbel zo snel. Deze uiteenlopende evolutie heeft zich tijdens de laatste zes maanden doorgezet. Van oktober 2007 tot mei 2008 zijn de consumptieprijzen met 2,4% toegenomen terwijl de bouwkostenindex met 4,1% toenam.

Woningbouwers zijn dus steeds meer verplicht om gebruik te maken van de wettelijk voorziene prijsherzieningsformule. Toch is dit geen goede reden om bouwplannen uit te stellen.

Marc Dillen: "Enerzijds zijn de hogere bouwkosten te wijten aan de nieuwe normen voor isolatie, ventilatie en verwarmingsinstallaties. Maar deze kosten verdienen zichzelf terug door lagere energiekosten achteraf. Anderzijds zijn zij het onvermijdelijke gevolg van de wereldwijde prijsstijging van grondstoffen en bouwmaterialen. Het heeft dus geen zin om bouwplannen uit te stellen in afwachting van een prijsdaling. Dat blijkt uit een analyse van de redenen waarom de prijzen stijgen."

De oorzaken van de prijsstijgingen

Petroleum
Een belangrijke verklarende factor voor de blijvende stijging van de bouwkosten is de toename van de petroleumprijzen. Zij veroorzaakt in de bouwsector hogere transportkosten terwijl in het bouwbedrijf het vervoer van materieel en materiaal nu eenmaal een belangrijke kostenpost vormt. Daarnaast leiden de sterk verhoogde petroleumprijzen tot hogere prijzen voor het bitumen dat wordt gebruikt voor wegen en platte daken. Op die manier is de prijs van het bitumen tijdens de laatste drie jaar meer dan verdubbeld. Enkel tijdens de eerste maanden van 2008 blijkt de bitumenprijs zich te stabiliseren, weliswaar op een hoog niveau.

Staal en non-ferro
Op het vlak van staal en betonijzer stellen wij juist vanaf het begin van dit jaar opnieuw een forse stijging van de prijzen vast. Vorig jaar schommelde de staalprijs nog tussen 30 en 50 cent per kilo. Maar vanaf het begin van dit jaar is de staalprijs plots opgelopen tot 90 cent per kilo. Dit is vooral van belang voor gebouwen waarin veel ijzervlechtwerk te pas komt. Daarnaast zijn ook non-ferroproducten de laatste jaren sterk in prijs gestegen. Van 2005 tot nu steeg de prijs van gewalst zink met 83%, van koper met 114% – meer dan een verdubbeling – en van gewalst lood met 167% – met meer dan een factor 2,5. Voor de non-ferromaterialen zette de prijsstijging zich door tijdens het eerste trimester van 2008.

Timmerhout
De prijs van het timmerhout blijkt zich de laatste maanden te stabiliseren maar kende de laatste jaren eveneens een forse stijging. De prijs voor inlands timmerhout is van 2005 tot nu met 42% gestegen, de prijs van Noords timmerhout zelfs met 110%.

Energieprestaties
Een bijkomende verklaring voor de gestegen bouwkosten is de gestegen aandacht van de consumenten voor energiezuinig bouwen. De eisen die opdrachtgevers stellen op het vlak van isolatie, het rendement van het verwarmingstoestel, de ventilatie, enz. zijn de voorbije maanden toegenomen, in belangrijke mate maar niet uitsluitend ten gevolge van de wettelijke voorschriften hierover. Gezien de huidige evolutie van de brandstofprijzen beseffen kandidaat-bouwers meer en meer dat het loont om op dit moment extra te investeren in een woning die de latere woonkost minimaliseert. Met name door daken beter te isoleren, door het juiste verwarmingstoestel te kiezen en door te opteren voor hoogrendementsglas kan de particuliere bouwer zijn toekomstige energiefactuur enorm beperken. Nu meer investeren in een woning met betere energieprestaties is de beste manier om in de toekomst zijn koopkracht niet te laten aantasten door de verder stijgende energieprijzen.


Bron: VCB

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in