Financiele aspecten

Premie woningaanpassing voor ouderen

De provincie Antwerpen reikt een premie uit aan minstens 65 jaar oude inwoners die hun woning willen aanpassen.

Premiebedrag ?

De premie bedraagt 35% van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken, met een maximum van 1.612 euro. Indien het netto belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag van de aanvrager en van zijn/haar partner niet hoger is dan 16.000 euro, bedraagt de premie 50 % van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken met een maximum van 2.000 euro.

 

Voorwaarden ?

 • De premie geldt alleen voor inwoners van de provincie Antwerpen.
 • Minstens één lid van het gezin moet 65 jaar of ouder zijn.
 • Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 23 500 euro.
 • De minimale kostprijs van de woningaanpassingswerken bedraagt 1 240 euro.
 • Volgende werken komen in aanmerking: het plaatsen van een traplift; het aanpassen van sanitair of keuken; het voorzien van een ruimte voor een slaapkamer, badkamer of toilet zodat er op één niveau kan worden geleefd; het wegwerken van niveauverschillen in de woning of aan de toegangsdeur.
 • Het werk moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden.
 • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
 • Je mag geen tweede woning in je bezit hebben.
 • De premiewoning moet dienen als hoofdverblijfplaats.

Werkwijze ?

 • Vul volgend aanvraagformulier volledig in.
 • Verzend het naar Provincie Antwerpen, Dienst Welzijn en Gezondheid, Boomgaardstraat 22 bus 100, 2600 Antwerpen.
 • Voeg bij de aanvraag een kopie van het belastingaanslagbiljet van twee jaar geleden
  • een recent attest van de gezinssamenstelling
  • een attest waaruit blijkt dat de aanvrager en/of zijn partner de volle eigendom
  • het vruchtgebruik of een ander zakelijk recht op de aan te passen woning hebben, en dat zij geen volle eigendom, vruchtgebruik of een ander zakelijk recht op een andere woning  bezitten
  • een korte beschrijving van de geplande werken
  • een raming van hun kostprijs, of alle facturen indien de werken al zijn uitgevoerd.

Te combineren ?

De premie is niet cumuleerbaar met de tussenkomst voor de aanpassingswerken van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Info ?

Provincie Antwerpen, Dienst Welzijn en Gezondheid, Boomgaardstraat 22 bus 100, 2600 Antwerpen; tel. 03/240.61.61

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in