Financiele aspecten

Premie voor zonnewering

Deze premie dient voor de installatie van zonnewering. Want een goede bescherming tegen zonnestralen in de zomer, gecombineerd met een doeltreffende ventilatie, kan de installatie van een airconditioningsysteem overbodig maken en het comfort van het gebouw verhogen. Ideaal is een zonnewering aan de buitenkant van de ramen, in de vorm van zonneblinden of luiken. Met een verwijderbare zonnewering behoud je in het tussenseizoen de aanvoer van zonne-energie (passieve zonnewinst). Een doeltreffende zonnewering houdt 80 % van de overgebrachte energie tegen.

Premiebedrag

 • De premie voor je buiten geplaatste zonnewering is afhankelijk van je inkomen
 • Iedereen heeft recht op 25 euro per m²
 • Gezinnen met een gemiddeld inkomen (tussen 30 000 en 60 000 euro per jaar) mogen rekenen op 30 euro per m²
 • Gezinnen met een laag inkomen (lager of gelijk aan 30 000 euro per jaar) of sociale verhuurkantoren hebben zelfs recht op 35 euro per m²
 • Indien je werkt met duurzaam gecertificeerd hout komt daar nog eens 50 euro per m² bij. Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan 50 % van de factuur

 

Voorwaarden

 • Het af te schermen venster moet zich aan de oost, zuid- of westkant bevinden (de noordkant is uitgesloten)
 • De zonnetoetredingsfactor (g-waarde) van de zonnewering moet lager zijn dan of gelijk aan 0,3, wat betekent dat maximum 30 % van de zonne-energie tot het lokaal mag doordringen
 • De zonnetoetredingsfactor is het deel van de zonne-energie dat tot het interieur van een gebouw doordringt, vergeleken met de energie die wordt opgevangen door de buitenzijde van het venster
 • Luiken zijn toegestaan; op de ruiten gekleefde folie komt niet in aanmerking voor de premie

 

Werkwijze

Je stuurt het volledig ingevulde aanvraagformulier op, samen met volgende documenten

 • Het origineel of een fotokopie van de gedetailleerde factuur (met vermelding van het type van zonnewering)
 • Een kopie van het betalingsbewijs (indien factuur niet is vereffend)
 • Een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de aanvrager en
 • Voor de nieuwe identiteitskaarten, ook een papieren kopie van de informatie op de chip
 • Enkele foto’s van de installaties vóór en na de werken

Te combineren?

Je kunt deze premie combineren met de premies van de federale overheid en met de provinciale en gemeentelijke premies. Kijk zeker de respectievelijke voorwaarden goed na
Deze premie is ook combineerbaar met andere energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer info?

Leefmilieu Brussel

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in