Financiele aspecten

Premie voor woningen in functie van personen met een fysieke handicap

Je kunt een provinciale premie krijgen als je een woning in Oost-Vlaanderen bouwt, koopt of verwerft die aangepast is voor lichamelijk gehandicapten.

Premiebedrag ?

De premie bedraagt maximaal 2 500 euro. Dat maximumbedrag kan verhoogd worden met 37 euro voor de eerste persoon ten laste, 74 euro voor de tweede persoon ten laste en met 148 euro voor de derde persoon ten laste.

Voorwaarden ?

  • Minstens één lid van het gezin moet minstens 18 jaar oud zijn en moet minstens voor 66% gehandicapt zijn.
  • Je gezamenlijk belastbaar (gezins)inkomen van 2 jaar geleden is niet hoger dan 21 070,95 euro. Dat bedrag mag verhoogd worden met 1 000 euro per persoon ten laste of 2 000 euro per persoon met een handicap ten laste.
  • Je mag geen andere woning in het bezit hebben.
  • Je ontvangt geen premie van het Vlaams Fonds voor de Integratie van Personen met een Handicap.
  • Eventuele aanpassingswerken moeten door een geregistreerde aannemer worden uitgevoerd.

Werkwijze ?

De premie moet aangevraagd worden bij de Oost-Vlaamse Dienst Welzijn, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent; tel. 09/267.75.09.

Te combineren ?

Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap.

Info ?

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Welzijn, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent; tel. 09/267.75.09

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in