Financiele aspecten

Premie voor superisolerende beglazing

Wat ?

Netbeheerder PBE komt tussen in de kosten voor het plaatsen van superisolerende beglazing.


Premiebedrag ?

De premie bedraagt 10 euro per m² vervangen enkele of dubbele beglazing.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 


Voorwaarden ?

De aanvrager moet een huishoudelijke klant zijn van PBE.
De premie geldt alleen voor bestaande woningen, die minstens drie jaar aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.
De U-waarde van de nieuwe beglazing mag niet groter zijn dan 1,3 W/m²K, berekend volgens
NBN B62-002.
De ramen moeten geplaatst zijn door een geregistreerde aannemer.
De premie geldt enkel voor nieuwe toestellen, installaties en/of materialen.


Werkwijze ?

Vul volgende premieaanvraag volledig in en verzend het naar PBE, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek. 
De aanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte) van het isolatiemateriaal met vermelding van merk, type, U-waarde en oppervlakte van het glas.
De aanvraag moet vergezeld zijn van een attest van een geregistreerde aannemer.


Te combineren ?

De premie is te combineren met andere PBE-premies.


Info ?

PBE, tel. 016/62.99.99; pbe[at]pbe.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in