Financiele aspecten

Premie voor passieve of lage energiebouw

Deze premie is bedoeld voor mensen die een nieuw huis bouwen of een oud huis renoveren volgens het passiefhuis principe. Het concept “passiefhuis” is van toepassing op nieuwe gebouwen die zodanig goed geïsoleerd zijn dat een conventioneel verwarmingssysteem bijna of zelfs helemaal overbodig wordt. Het hele jaar door heerst er een aangenaam binnenklimaat, terwijl het energieverbruik vier tot tien keer lager ligt dan dat van een standaard nieuwbouwwoning in België.

 

Premiebedrag?

  • Basiscategorie : 80 €/m² tot 100 m² en 40 €/m² tot 150m²
  • Gemiddelde inkomens : 100 €/m² tot 100 m² en 50 €/m² tot 150m²
  • Lage inkomens : 120 €/m² tot 100 m² en 60 €/m² tot 150m² 
  • Maximum: Optionele premiebeloofteaanvraag (niet verplichtbaar) te indienen binnen de 4 maanden na de indiening van de stedenbouwkundige vergunning (SV)
     

Voorwaarden?

  • Je moet de woning laten certificeren en hiervoor een PHPP-berekeningsattest, versie 2007 of recenter, laten opmaken.
  • Voor de gedetailleerde voorwaarden verwijzen we naar het aanvraagformulier en de website van Leefmilieu Brussel.
  • Leefmilieu Brussel raadt de ontwerper van het project (de architect) heel erg aan vooraf een opleiding of begeleidingstraject te volgen bij de vzw PHP.

Werkwijze?

De procedure om de premie te verkrijgen, verschilt sterk van de procedure voor de andere premies. De tien vereiste administratieve stappen worden in detail uitgelegd op de volgende pagina. Het Gewest stelt een “passiefhuis”-expert ter beschikking om u hierin te begeleiden.
Het aanvraagdossier moet bestaan uit het ingevulde formulier E1 (geplande toestand), alsook alle aanvullende documenten die erin worden vermeld.
De aanvraag tot uitbetaling van de premie (formulier E2: uitgevoerde toestand) moet ten laatste 4 jaar na de datum van kennisgeving van de premiebelofte worden ingediend, op straffe van afsluiting van het dossier en ongeldigheid van de beslissing tot toekenning van de premie.
De werken moeten conform de beschrijving in de premieaanvraag zijn uitgevoerd. Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor een expert te sturen om ter plaatse de goede uitvoering van de werken te controleren.

Te combineren?

Je kan deze premie combineren met de premies van de federale overheid en met de provinciale en gemeentelijke premies. Kijk zeker de respectievelijke voorwaarden goed na.
Deze premie kan niet worden gecombineerd met Warmte-isolatie van het dak, Isolatie van de muren, Vloerisolatie, Plaatsing van isolerende beglazing en Mechanische ventilatie met warmterecuperatie.

Meer info?

Voor meer info en aanvraagformulieren: Leefmilieu Brussel

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in