Financiele aspecten

Premie voor passiefhuis

Netbeheerder Eandis kent een toelage toe aan wie tijdens het verbouwen van zijn woning de passiefhuisstandaard behaalt.

Premiebedrag ?

De premie voor het halen van de passiefhuisstandaard bedraagt 2 000 euro voor het verbouwen van een woning en 700 euro bij het verbouwen van een appartement.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 

Voorwaarden ?

 • De aanvrager moet een huishoudelijke klant zijn van Eandis.
 • De premie geldt alleen voor de verbouwing van een bestaande woning, die minstens drie jaar op het elektriciteitsnet aangesloten zijn.
 • De premie geldt voor woningen en voor appartementen.
 • De verbouwing moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd zijn.
 • De verbouwde woning moet de passiefhuisstandaard behaald hebben. Dit moet aangetoond worden via een meetrapport.
 • Het nettoverbruik voor verwarming van de woning is maximaal 15 kWh/m²/jaar.
 • Het primair energieverbruik is maximaal 120 kWh/m²/jaar.
 • De luchtdichtheid (n50-waarde) is maximaal 0,6 h-1.
 • De premieaanvraag is alleen geldig met een meetrapport van de luchtdichtheidstest (BlowerDoor test) met datum tussen 01/01/2011 en 31/12/2011.

Werkwijze ?

 • Vul volgend aanvraagformulier volledig in en verzend het naar Eandis REG-afdeling, Postbus 50, 9700 Oudenaarde.
 • Er moeten geen facturen worden voorgelegd, wel het meetrapport van de luchtdichtheidstest (BlowerDoor test) met datum tussen 01/01/2011 en 31/12/2011. Voeg dit bij de aanvraag.

Te combineren ?

 • De premie is niet cumuleerbaar met andere premies van de distributienetbeheerder voor maatregelen die in het E-peil worden verrekend, uitgezonderd met de premie van zonneboiler.
 • De premie is ook cumuleerbaar met de premie voor keukengeiser, aardgaswasdroger en domotica.

Info ?

Eandis, tel. 078/35.35.34 of via mail

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in