Financiele aspecten

Premie voor mechanische ventilatie met warmterecuperatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een premie als je investeert in een mechanische ventilatie met warmterecuperatie.

Premiebedrag?

 

  Inkomenscat A  Inkomenscat B Inkomenscat C
Systeem D

2.500

3.000

3.500

Systeem C - gecentraliseerd

1.250

1.500

1.750

Er geldt een maximum van 50% van de factuur. 

Voorwaarden?

 • De woning mag niet uitgerust zijn met een elektrisch verwarmingssysteem. Een warmtepomp die aan de technische voorwaarden voor de toekenning van de energiepremie voor de installatie van een warmtepomp voldoet, wordt niet als een elektrisch verwarmingssysteem beschouwd
 • De woning mag niet uitgerust zijn met een elektrische airconditioning
 • Het volledige geïnstalleerde ventilatiesysteem moet in overeenstemming zijn met de EPB-eisen van de norm NBN D 50 001
 • De warmtewisselaar moet een minimumrendement van 85 % hebben overeenkomstig de norm NBN EN 308;
 • De installateur moet ter plaatse het uit- en ingangsdebiet van de diverse ventilatieopeningen meten en de installatie correct afstellen.

Wanneer het bedrag van de investering hoger is dan 30 000 euro moet bij de aanvraag een verklarende nota worden gevoegd die minstens de volgende elementen omvat:

 • De energiebehoeften waaraan de investering moet voldoen en eventueel het effectieve verbruik vóór de investeringen
 • De werkhypothesen
 • De technische berekeningen van de investering en de gehanteerde referentiewaarden
 • Een raming van de energiebesparingen
 • De economische berekening van het bedrag van de investering
 • De verantwoording van de technische keuzes
 • De nageleefde normen en codes van goede praktijken.

Meer info?

Meer info en de aanvraagformulieren vind je op de website van Leefmilieu Brussel.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in