Financiele aspecten

Premie voor koelkast

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een premie voor de aankoop van een zuinige koelkast. Elektrische huishoudtoestellen van categorie A zijn zuinig, terwijl een toestel van categorie G juist veel verbruikt. Vanaf categorie A wordt een “+” toegevoegd om nog zuinigere toestellen te onderscheiden. Een A++-toestel is dus zuiniger dan een A+, dat op zijn beurt minder verbruikt dan een A.

Premiebedrag

  • Bij een koelkast met het label A++ kan je 50 euro subsidie ontvangen
  • Indien je een gezin hebt met een gemiddeld inkomen (tussen 30 000 en 60 000 euro per jaar) kun je het dubbelen krijgen.
  • Een gezin met een laag inkomen (lager of gelijk aan 30 000 euro per jaar) kan een subsidie bekomen van 200 euro
  • Een gezin van vier personen met een laag inkomen kan ook nog een bonus ontvangen van 100 euro
  • Voor iedereen geldt wel dat de subsidie maximaal 50 % van de factuur mag bedragen

Voorwaarden

De koelkast of de diepvriezer moet voldoen aan de energie-efficiëntiecriteria van klasse A++.

Werkwijze

  • Na aankoop van de koelkast maak je je premieaanvraag klaar via het daarvoor bestemde aanvraagformulier
  • Je voegt alle nodige documenten toe (zie aanvraagformulier) en dienst de premieaanvraag in binnen de 4 maanden na de laatste factuurdatum, bij Sibelga

Te combineren

  • Je kan deze premie combineren met de premies van de federale overheid en met de provinciale en gemeentelijke premies. Kijk zeker de respectievelijke voorwaarden goed na
  • Deze premie is ook combineerbaar met andere energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info?

Meer info en de aanvraagformulieren vind je op de website van Leefmilieu Brussel.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in