Financiele aspecten

Premie voor isolerend schrijnwerk en zonneboilers in bestaande woningen

Er komen dan toch extra financiële tegemoetkomingen voor energiebesparende maatregelen vanwege de Vlaamse regering. Wie ramen en deuren vervangt of zonneboilers plaatst in een bestaande woning kan op een premie rekenen. Voor het vervangen van ramen door isolerende ramen wordt het subsidiepercentage van de Vlaamse renovatiepremie opgetrokken naar 30% (voor de lagere inkomens) en 40% (voor de middeninkomens).

Premie zonneboiler

Voor het plaatsen van een zonneboiler in een bestaande woning wordt de huidige tegemoetkoming van de netbeheerders verhoogd tot € 550 per m² zonnecollector, met een maximale tegemoetkoming van € 4 125. Daarmee blijft de verwachte terugverdientijd voor een zonneboiler 10 jaar, net als voorheen. 

Energiebesparende investeringen

Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche maakte de financiële tegemoetkomingen voor energiebesparende uitgaven bekend. Met de ingrepen wil de Vlaamse regering de afschaffing van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen wat compenseren.

Bouwunie vindt het positief dat de Vlaamse regering hiermee alvast in een eerste fase zorgt voor een compensatie voor het wegvallen van de belastingvermindering voor hoogrendementsglas en voor zonneboilers. Het verhogen van de premie van de netbeheerders voor zonneboilers in bestaande woningen is een maatregel waarvan, net als bij de belastingvermindering, een heel breed publiek kan genieten. Bovendien krijgt de investeerder op die manier erg snel de voorziene steun, waar het vroeger voor een flink stuk wachten was op de belastingteruggave. En verder zorgt dit nog voor een administratieve vereenvoudiging ook, wat positief is, zowel voor de overheid en de bouwsector als vooral ook voor de kandidaat-verbouwer zelf.

Inkomensvoorwaarden

Ook tegenover de verhoogde subsidie voor het vervangen van schrijnwerk staat Bouwunie positief. Kanttekening hierbij is echter wel dat het publiek dat hiervoor in aanmerking komt, beperkter is. De renovatiepremie is namelijk gekoppeld aan inkomensvoorwaarden. Bovendien kunnen verhuurders doorgaans niet genieten van deze premie, waardoor ze minder geneigd zullen zijn te investeren in energiebesparing, wat dan weer ten koste is van de huurders.

Verder moet je om van de renovatiepremie te genieten minstens € 10 000 (exclusief btw) investeren in je woning, en dat op een termijn van 3 jaar. Dit kan een drempel betekenen voor mensen die hun schrijnwerk gefaseerd willen laten vervangen (bijvoorbeeld eerst op de benedenverdieping met de leefruimtes, en pas later de bovenverdieping(en) met de slaapkamers). Nochtans opteren mensen vaak net voor een renovatie omdat ze daardoor de mogelijkheid hebben om hun investeringen te spreiden op lange termijn. Ook voor wie een kleinere woning heeft, kan deze minimaal vereiste investering van € 10.000 een streep door de rekening betekenen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in