Financiele aspecten

Premie voor het verbouwen van een aangepaste woning voor ouderen

De provincie Limburg reikt premies uit voor inwoners die hun hoofdverblijfplaats aanpassen aan de fysieke behoeften van een inwonende oudere.

Premiebedrag ?

 • De premie bedraagt maximum 30 % van de kostprijs van de werken ( inclusief btw) met een maximumsubsidiebedrag van 750 euro per aanvraag.
 • Aanvragers die voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van de verhoogde tegemoetkoming - ziekteverzekering kunnen tot 75% van de kosten terugbetaald krijgen, met een maximum van 1 860 euro.

Voorwaarden ?

 • De aanvrager moet in Limburg wonen.
 • Minstens één gezinslid (of iemand die op hetzelfde adres gedomicilieerd is) moet 65 jaar oud zijn.
 • De kostprijs van de werken bedraagt minstens 745 euro.
 • Het moet gaan om bouw- of verbouwingswerken aan een woning waardoor de zelfstandigheid van de senior wordt verhoogd.
 • Het maximum toegelaten jaarinkomen bedraagt € 16 000,00 voor een alleenstaande en € 20 000,00 voor gehuwden en samenwonenden, jaarlijks aanpasbaar op 1 januari na besluit door de deputatie. ,Verhoogd met 1 000 euro per persoon ten laste.
 • Het kadastraal inkomen van de premiewoning mag maximaal 1 120 euro bedragen
 • Indien de aanvrager andere onroerende goederen in het bezit heeft, mag het kadastraal inkomen van die andere woningen maximaal 125 euro bedragen.
 • Het werk moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden.
 • De premie moet ten laatste 12 maanden na de factuur aangevraagd worden.
 • Indien de premiewoning wordt gehuurd, wordt een huurcontract opgesteld van minstens 9 jaar.
 • Het mag niet gaan om een ongezonde, onverbeterbare woning (krotwoning).
 • De premie kan ook aangevraagd worden bij het bouwen of aankopen van een aangepaste woning.

Werkwijze ?

 • Vraag het aanvraagformulier aan bij de Provincie Limburg, Sectie Huisvesting, Universiteitslaan 1 in 3500 Hasselt of via mail.
 • Vul dit formulier volledig in en stuur het opnieuw op, samen met de vereiste bewijsstukken inzake belastbaar inkomen, eigendommen, bewijs van invaliditeit en bestek met raming van de kostprijs van de werken.

Te combineren ?

Deze provinciale premie is te combineren met andere premies.

Info ?

Provincie Limburg, Sectie Huisvesting, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt; mail; tel. 011/23.72.65

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in