Financiele aspecten

Premie voor het onderhoud van niet-beschermde waardevolle gebouwen

De provincie Vlaams-Brabant kan een premie toekennen voor onderhoudswerken aan monumentale gebouwen die niet als monument beschermd zijn.

Premiebedrag ?

 • De premie bedraagt 30% van de kostprijs van de onderhoudswerken voor een eerste schijf van 12 500 euro.
 • Voor een tweede schijf van 12 500 euro bedraagt de premie nog 15% van de kost.
 • Vanaf de derde schijf van 12 500 wordt geen premie meer toegekend.
 • De bedragen moeten verhoogd worden met de btw indien de aanvrager die niet kan recupereren.
 • De minimaal uitgekeerde subsidie bedraagt 750 euro.

Voorwaarden ?

 • Het gebouw moet op het grondgebied van de provincie staan.
 • Het gebouw mag niet beschermd zijn als monument.
 • Het moet gaan om een gebouw met een artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde of dat als beeldbepalend gebouw erkend is in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Hiervoor moet het ofwel opgenomen zijn in de inventaris ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen’, ofwel moet een beoordelingscommissie oordelen dat het gebouw waardevol is. Die commissie zal uitspraak doen na een gemotiveerde aanvraag waarin de aanvrager het waardevolle karakter aantoont.
 • Het moet gaan om onderhoudswerken aan het binnen- of buitenschrijnwerk, dak(bedekking), gevel, ruwbouw of om vochtbestrijdingswerken.
 • De aanvraag moet voor 1 oktober van het jaar ingediend worden en kan slechts één keer per jaar worden toegekend.
 • De aanvraag moet gebeuren door de eigenaar van het gebouw of door de houder van zakelijke rechten op het goed, die de kosten van de werken draagt.

Werkwijze ?

 • De aanvraag moet ingediend worden twee maanden voordat de werken van start gaan.
 • Het aanvraagdossier moet worden verzonden naar het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
 • Voeg bij het aanvraagdossier een verantwoording dat het gaat om een monumentaal gebouw; een technisch verslag van de vzw Monumentenwacht waaruit blijkt dat de voor subsidie in aanmerking komende onderhoudswerken verantwoord zijn; een gedetailleerde beschrijving en kostenraming van de werken; een eventuele verklaring dat de btw niet kan worden gerecupereerd, een verzekeringsattest waaruit blijkt dat het gebouw verzekerd is tegen brand.

Te combineren ?

Per jaar kan slechts één onderhoudspremie worden toegekend.

Info ?

Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in