Financiele aspecten

Premie voor het behalen van E70

Netbeheerder Eandis beloont klanten die een energiezuinige woning optrekken met een energieprestatiepeil (E-peil) niet hoger dan E70.

Premiebedrag voor E-peil E70

De premie bedraagt tussen de 200 euro en 4 100 euro en is afhankelijk van het behaalde E-peil, van het type woning (woning of appartement) en van het feit of je al dan niet ook een zonneboiler plaatst. De formule om de premie te kunnen berekenen, staat op bladzijde twee van de premieaanvraag.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 

Voorwaarden premie E-peil E70

De premie geldt enkel voor nieuwbouwwoningen en -appartementen. Om in aanmerking te komen voor de premie lager dan of gelijk aan E70.

  • Onder nieuwbouw wordt eveneens volledige herbouw of ontmanteling verstaan, gedeeltelijke herbouw en uitbreidingen zijn uitgesloten van deze premie.
  • De werken moeten gebeuren door een geregistreerde aannemer.
  • Het E-peil van de woning of het appartement bedraagt maximaal E70.
  • Nieuwbouwwoningen waarvoor na 1 januari 2008 één of meerdere premies werden toegekend voor maatregelen die in het
  • E-peil worden verrekend (verwarming, sanitair warm water, isolatie, beglazing, ventilatie, zonwering) komen niet in aanmerking.
  • Wie de premie combineert met de premie voor een zonneboiler (enkel voor aanmaak warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming dus geen zwembadverwarming), kan een hogere premie bekomen. Hiervoor moet je ook voldoen aan de voorwaarden voor deze Eandis-premie

Werkwijze ?

Vul volgend aanvraagformulier volledig in en verzend het naar Eandis REG-afdeling, Postbus 10020, 2800 Mechelen. Via fax: 09 263 48 56 of elektronisch via www.eandis.be. 
De premie is alleen geldig indien vergezeld van een energieprestatiecertificaat (met afgiftedatum tussen 01/01/2011 en 31/12/2011) en het hoofdformulier nieuwbouw waaruit blijkt dat het E-peil lager is dan of gelijk is aan E70.
Indien de verhoogde premie aangevraagd wordt omdat er ook een zonneboiler geplaatst werd, dan moet een premieaanvraagformulier zonneboiler van Eandis ingevuld en meegestuurd worden, inclusief kopie van de factuur van de zonneboiler.

Te combineren ?

De premie is enkel cumuleerbaar met de Eandis-premies voor een aardgaswasdroger, domotica en/of CO-melder.

Info ?

Eandis, tel. 078/35.35.34 of stuur een mail

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in