Financiele aspecten

Premie voor hemelwaterput met pompinstallatie

Wat ?

Rioolbeheerder Infrax geeft toelages voor particulieren die bij een bestaande woning een hemelwaterput met pompinstallatie installeren voor hergebruik van het regenwater.


Premiebedrag ?

De premie bedraagt 500 euro wanneer 100% van het dakoppervlak of het maximaal technisch haalbare van het dakoppervlak wordt aangesloten op de hemelwaterput. De subsidie bedraagt 250 euro wanneer niet de volledige dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput.
De subsidie kan nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 


Voorwaarden ?

Je gemeente is voor de riolering aangesloten bij Infrax.
De aanleg van zo’n systeem is niet verplicht door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten.
De premie geldt niet voor nieuwbouwwoningen waarvoor de bouwvergunning werd afgeleverd na 31 januari 2005.
De aanvraag kan slechts één keer per woning gebeuren.
De installatie moet voldoen aan de ‘Code van goede praktijk voor
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’
.
De minimale tankinhoud moet in overeenstemming zijn met de dakoppervlakte: een tank van minstens 3 000 liter voor daken tot 60m²; 4 000 liter voor 80m²; 5 000 liter voor 100 m²; 6 000 liter voor 120m²; 7 000 liter voor 140 m²; 8 000 liter voor 160m², enz.
Er mag geen directe verbinding zijn tussen het regenwaternet en het drinkwaternet.
Er moet minstens één toilet of wasmachine gevoed worden met het hergebruikte hemelwater.


Werkwijze ?


Vul deze premieaanvraag volledig in.
Verzend de aanvraag bij voorkeur tien dagen voor de plaatsing van de hemelwaterput.
Voeg hier de kopie van de factuur van de gebruikte materialen met vermelding van de aantallen en kenmerken van het materiaal aan toe. De facturen mogen niet ouder zijn dan twaalf maanden.
Voeg hierbij ook een kopie laatste bouwvergunning en een grondplan van de woning met de situering van de hemelwaterput en de aftappunten van het hemelwater.


Te combineren ?

Deze premie is te combineren met de andere RWG-premies (rationeel watergebruik) en alle andere premies van Infrax.Info ?

Infrax; info[at]infrax.be; tel. 078/35.30.20

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in