Financiele aspecten

Premie voor gevelverfraaiing

De premie is bedoeld om eigenaars te helpen om de volledige gevel van hun gebouw langs de straatkant op te knappen en tegen vocht en graffiti te beschermen.

Premiebedrag?

Het bedrag van de premie en de tegemoetkomingpercentages variëren afhankelijk van:

 • Het feit of het goed al dan niet in een perimeter ligt van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (RVOHR, GCHEWS, Wijkcontracten, enz.)
 • Het inkomensniveau van de gezinsleden van de eigenaar. Wanneer het huis verdeeld is tussen verschillende eigenaars, speelt het inkomensniveau geen rol

De premie varieert van 30 tot 85% van de goedgekeurde bedragen.

Voorwaarden?

 • Het gebouw ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is minstens 25 jaar oud
 • Het moet om een gesloten bebouwing vlak bij de openbare weg gaan en tenminste 2/3 van de verdiepingen wordt voor bewoning gebruikt.
 • De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer die een ondernemingsnummer heeft en volgens de toegestane technieken.
 • Algemeen beschouwd moeten de voor de materialen meest geschikte technieken worden gebruikt en moeten de “regels van de kunst” worden toegepast om de integriteit van het gebouw te respecteren.
 • Je moet absoluut de procedure en de regels inzake stedenbouwkundige vergunningen naleven.

De volgende soorten eigenaars kunnen de premie aanvragen:

 • natuurlijke personen
 • een vereniging van mede-eigenaars
 • een privaatrechtelijke rechtspersoon
 • een handelaar met een handelshuurcontract van meer dan 6 jaar en gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • een Sociaal Verhuurkantoor
 • een erkende vzw die ijvert voor de inschakeling door de huisvesting.

De premieaanvraag moet altijd ingediend worden alvorens met de werken te beginnen.

Info?

Om de verschillende documenten die je nodig hebt, te downloaden, surf je best naar de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De website Renovatiepremies van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel geeft nog meer informatie.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in