Financiele aspecten

Premie voor geluidsisolatie

Als je als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geluidshinder ondervindt, dan kan je in bepaalde omstandigheden subsidies krijgen voor de geluidsisolatie van je woning. Een besluit van de Brusselse regering voegde deze premies samen met de regionale premies voor woningrenovatie.

 

Premiebedrag?

Het bedrag van de premie van het Gewest is afhankelijk van de plaats waar de woning zich bevindt en van het belastbare inkomen van het aanvragende gezin.
De plaatsing van dubbele beglazing geniet de renovatiepremie en de energiepremie

 

Voorwaarden?

  • Alleen huizen of appartementen die werden gebouwd 30 jaar voor de invoering van de premie. Behoudens uitzonderingen moet het onroerend goed als hoofdverblijf worden gebruikt.
  • Akoestische isolatiewerken aan woningen die blootgesteld staan aan geluid van het wegverkeer komen in aanmerking voor subsidiëring. De kaart met deze zones en de toekenningsvoorwaarden voor premies kun je raadplegen op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie: nuttige links).

Deze geluidsisolatie heeft betrekking op:

  • muren, plankenvloeren en hellende daken
  • vensters en ramen: plaatsing van dubbel glas en vervanging of aanpassing van ramen om hun geluidsisolerende eigenschappen te verbeteren;
  • buitendeuren: vervanging of herstelling om hun geluidsisolerende eigenschappen te verbeteren; 
  • rolluikkasten en brievenbussen.

 

Werkwijze?

  • Je dient de aanvraag per aangetekende brief in bij het onthaal van de huisvestingsdienst van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Of je geeft de aanvraag zelf af op die dienst.
    De aanvraag moet gebeuren op de formulieren die op eenvoudig verzoek ter beschikking van de bevolking worden gesteld en die behoorlijk moeten worden ingevuld.

 

Te combineren?

Je kan deze premie combineren met de premies van de federale overheid en met de provinciale en gemeentelijke premies. Kijk zeker de respectievelijke voorwaarden goed na. Deze premie is ook combineerbaar met andere energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Info?

Meer info en de juiste aanvraagformulieren vind je op de website van Leefmilieu Brussel
Het Brussels Wooninformatiecentrum kan je ook meer informatie geven.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in