Financiele aspecten

Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen

Een premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen ontvang je als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De zonnepanelen moeten groene stroom maken die rechtstreeks nodig is voor de energiebehoeften van het gebouw waar ze op staan. Ontek hier welke voorwaarden en welke bedragen de premie voor zonnepanelen inhoudt.

Premiebedrag

 • Basiscategorie : 0.25 €/Wpiek
 • Gemiddelde inkomens : 0.5 €/Wpiek
 • Lage inkomens : 1 €/Wpiek
 • Met telkens een maximum van 30 % van de factuur

Voorwaarden

De werken mogen alleen door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden. De installatie moet voldoen aan bepaalde technische kenmerken op het vlak van compatibiliteit en veiligheid, en moet voldoen aan de volgende kenmerken:

 • Voor “kristallijne modellen” moet aan de norm IEC 61215 voldaan zijn en is een minimumrendement van 12 % vereist
 • Voor “dunne modellen” moet aan de norm IEC 61646 voldaan zijn en is een minimumrendement van 7% vereist
 • Voor de omvormers is een minimumrendement vereist dat meer dan 88 % bedraagt voor autonome systemen en 91 % voor systemen die aangesloten zijn op een net
 • De omvormer moet erkend zijn: de functie ENS (ontkoppeling) van de omzetter moet voldoen aan de criteria van norm VDE0126
 • De installatie moet zoveel mogelijk naar het zuiden (0°) gericht zijn, met een maximumhoek van 90 °C naar het westen of het oosten
 • Een hellingshoek van de vaste panelen van 0 tot 70 °C ten opzichte van de horizontale lijn
 • Het systeem moet ontworpen zijn om zoveel mogelijk in de behoeften van het gebouw te voorzien;
 • De verplichte plaatsing van een bidirectionele teller A+/A-
 • Een vakkundig uitgevoerde schaduwstudie, met simulatie van de onmiddellijke omgeving op 21 december (wanneer de zon het laagst staat)
 • Het gebouw moet over dakisolatie beschikken, eveneens als dubbele beglazing voor alle ramen.

Deze elementen zullen worden gecontroleerd op het moment dat Brugel de fotovoltaïsche installatie komt certificeren.

Werkwijze?

Na uitvoering van de werken, maak je je premieaanvraag klaar via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Je voegt alle nodige documenten toe (zie aanvraagformulier Leefmilieu Brussel) en dienst de premieaanvraag in binnen de 4 maanden na de laatste factuurdatum, bij Sibelga.

Te combineren?

 • Je kunt deze premie combineren met de premies van de federale overheid en met de provinciale en gemeentelijke premies. Kijk zeker de respectievelijke voorwaarden goed na.
 • Deze premie is ook combineerbaar met andere energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Het Brussels Gewest kent overigens groenestroomcertificaten toe per geproduceerde MWh. Er zijn twee mogelijkheden om deze groenestroomcertificaten te valoriseren:

 • Doorverkoop aan Elia tegen de prijs van € 150 /MWh
 • Doorverkoop aan een elektriciteitsleverancier tegen de marktprijs, voor een bedrag van ongeveer 92 euro/GSC.

Voor meer informatie over groenestroomcertificaten: BRUGEL, 0800 97 198

Info?

Meer info en de juiste aanvraagformulieren vind je op de website van Leefmilieu Brussel
Groenestroomcertificaten: BRUGEL, tel. 0800 97 198 .

Alles over groenestroomcertificaten

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in