Financiele aspecten

Premie voor een zonneboiler

Zonneboiler plaatsen voor aanmaak warm water? Netbeheerder Eandis geeft een premie als je een zonneboiler plaatst voor sanitair warm water of voor sanitair warm water en ruimteverwarming.

Premiebedrag zonneboiler

 • De premie bedraagt 550 euro/m² nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt (eventueel in combinatie met woningverwarming) met een maximum van 4 125 euro per geplaatste installatie.
 • Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 

Voorwaarden voor premie zonneboiler

 • De aanvrager moet een huishoudelijke klant zijn van de netbeheer.
 • De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
 • De premie geldt alleen voor bestaande woningen, die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. In geval van nieuwbouw moet je de premie aanvragen samen met de E-peil-premie (enkel als de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van vóór 1 januari 2012 is).
 • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm water, eventueel in combinatie met woningverwarming.
 • De collector van de zonneboiler is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN-12975 of DIN 4757.
 • De zonneboiler heeft een systeemtest ondergaan volgens EN-12976 of volgens ISO/DIS 9459.
 • De zonneboiler bezit een Solar KeyMark.
 • De gebruiker heeft van het systeem een aparte handleiding en onderhoudschecklist in het Nederlands, conform met EN 12976-1.
 • De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen.
 • De premie is niet geldig voor het plaatsen van zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt.

Werkwijze ?

 • Vul volgend aanvraagformulier volledig in en verzend het naar Eandis REG-afdeling, Postbus 50, 9700 Oudenaarde.
 • De aanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de factuur (geen offerte) voor het plaatsen van een zonneboiler met vermelding van het merk, type en aantal m² collectoroppervlakte
 • Voeg bij de aanvraag ook het attest van de geregistreerde aannemer.

Te combineren ?

De premie is niet cumuleerbaar met de Eandis-premie voor het behalen van de passiefhuisstandaard.

Info ?

Eandis, tel. 078/35.35.34 of via mail

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in