Financiele aspecten

Premie voor een warmtepomp

Wat ?

Netbeheerder PBE geeft aan huishoudelijke klanten een premie voor het plaatsen van een warmtepomp.


Premiebedrag ?

De premie wordt berekend op basis van het compressorvermogen. PBE kent een premie toe van 210 euro/kVA, die in totaal kan variëren van 850 tot 1 680 euro.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 


Voorwaarden ?

De aanvrager moet een huishoudelijke klant zijn van PBE.
De premie geldt enkel voor bestaande woningen die minstens drie jaar zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.
De premie geldt enkel voor nieuwe toestellen, installaties en/of materialen.
De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
De warmtepomp moet als hoofdverwarming van de volledige woning worden gebruikt.
De warmtepomp mag niet gebruikt kunnen worden voor koeling.
De warmtepomp behaalt een minimale COP (coefficient of performance), gemeten volgens EN 14511, van 4 voor een bodem/water warmtepomp; 4,5 voor water/water warmtepompen; 3,4 voor een lucht/lucht systeem en 3,6 voor een lucht/water warmtepomp.
Het condensorvermogen van de warmtepomp moet minstens 80 procent van de nominale warmteverliezen bedragen, berekend volgens NBN B62-003.
De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de ‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’.


Werkwijze ?

Vul volgende premieaanvraag volledig in en verzend het naar PBE, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek.
De aanvraag moet vergezeld worden van een attest van een geregistreerde aannemer en een technische fiche van de warmtepomp. Op het attest moet de geregistreerde aannemer de wijze waarop een eventuele koelfunctie definitief uitgeschakeld werd attesteren.


Te combineren ?

De premie is cumuleerbaar met andere PBE-premies.


Info ?

PBE, tel. 016/62.99.99; pbe[at]pbe.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in