Financiele aspecten

Premie voor een installatie van een warmtekrachtkoppeling (WKK)

Een installatie voor warmtekrachtkoppeling produceert tegelijkertijd warmte en elektriciteit op de site van de consument. Op die manier zijn er vrijwel geen verliezen door het transport van de warmte en de elektriciteit. De installatie wordt gedimensioneerd op basis van de warmtevraag. Het brandstofverbruik van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie is veel lager dan het verbruik voor de productie van eenzelfde aantal eenheden elektriciteit en warmte afzonderlijk in een verwarmingsketel en een elektriciteitscentrale.

Premiebedrag?

Iedereen die in aanmerking komt voor de premie heeft recht op 3 500 euro. Gezinnen met een gemiddeld inkomen (tussen 30 000 en 60 000 euro per jaar) mogen rekenen op 500 euro meer. Gezinnen met een laag inkomen (lager of gelijk aan 30 000 euro per jaar) hebben recht op 4 500. Al deze bedragen worden vermenigvuldigd met de vierkantswortel van het elektrisch vermogen (kW). Het totaal bedrag mag maximaal 30 procent van de factuur bedragen.

Voorwaarden?

Om voor de premie in aanmerking te komen:

1. Moet de aanvrager eigenaar of huurder zijn van het gebouw;

2. Moet de voorgestelde investering voldoen aan de voorwaarden van de premie;

3. Bij de premieaanvraag voor de installatie moet een vakkundig uitgevoerde dimensioneringsstudie worden gevoegd, die minstens de volgende elementen omvat:

 • De energiebehoeften waaraan de investering moet voldoen en indien beschikbaar het effectieve verbruik vóór de investeringen
 • De werkhypothesen
 • De technische dimensioneringsberekeningen van de investering en de gehanteerde referentiewaarden;
 • Een raming van de energiebesparingen
 • De economische berekening van het bedrag van de investering
 • De verantwoording van de technische keuzes
 • De nageleefde normen en codes van goede praktijken
4. In elk geval moet warmte-isolatie worden voorzien op alle warmteverdeelleidingen van het gesubsidieerde verwarmingssysteem die door onverwarmde vertrekken (of buiten het niet beschermde volume) lopen.De isolerende materialen die worden gebruikt voor warmte-isolatie van de leidingen hebben een thermische weerstand die hoger is dan de specificaties die zijn aanbevolen in de EPB.

Werkwijze

 • Voor iedere plaatsing van een installatie om zelf elektriciteit op te wekken, moet je verplicht contact opnemen met de elektriciteitsdistributienetbeheerder (Sibelga, tel. 02 519 41 00) in verband met de technische aansluitings- en meetvoorwaarden.
 • De installatie (materiaal en uitvoering) moet voldoen aan de toepasselijke technische voorschriften (die beschikbaar zijn bij Sibelga).
 • Na uitvoering van de werken, maak je je premieaanvraag klaar via het daarvoor bestemde aanvraagformulier
 • Je voegt alle nodige documenten toe (zie aanvraagformulier) en dienst de premieaanvraag in binnen de 4 maanden na de laatste factuurdatum, bij Sibelga

Te combineren

 • Je kan deze premie combineren met de premies van de federale overheid en met de provinciale en gemeentelijke premies. Kijk zeker de respectievelijke voorwaarden goed na
 • Deze premie is ook combineerbaar met andere energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de premie voor passieve of lage-energiewoning (B10)

Info

Meer info vind je op de website van Leefmilieu Brussel.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in