Financiele aspecten

Premie voor een condensatieketel op aardgas

Wat ?

Netbeheerder PBE geeft aan huishoudelijke klanten een premie voor het plaatsen van een hoogrendementscondensatieketel op aardgas.


Premiebedrag ?

De premie bedraagt 125 euro.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 


Voorwaarden ?

De aanvrager moet een huishoudelijke klant zijn van PBE.
De premie geldt alleen voor huizen die minstens drie jaar zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.
De premie geldt enkel voor nieuwe toestellen, installaties en/of materialen.
De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
De installatie moet voldoen aan de norm NBN B 61-002 en een CE-markering hebben. De condensatieketel moet voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centrale verwarmingsketels zoals opgenomen in het KB van 18 maart 1997. Voorbeelden van zulke ketels zijn terug te vinden op Gasinfo.be.


Werkwijze ?

Vul volgende premieaanvraag volledig in en verzend het naar PBE, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek.
De geregistreerde aannemer moet het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen.
De aanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de factuur (geen offerte) voor het plaatsen van de hoogrendementscondensatieketel met vermelding van merk, type en thermisch vermogen.


Te combineren ?

De premie is cumuleerbaar met andere PBE-premies.


Info ?

PBE, tel. 016/62.99.99; pbe[at]pbe.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in