Financiele aspecten

Premie voor condensatieketel op aardgas

Netbeheerder Eandis geeft aan alle huishoudelijke klanten een premie voor het plaatsen van een hoogrendementscondensatieketel op aardgas.

Premiebedrag ?

  • De premie bedraagt 125 euro.
  • Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 

Voorwaarden ?

  • De aanvrager moet een huishoudelijke klant zijn van Eandis.
  • De premie geldt alleen voor de plaatsing van een hoogrendementscondensatieketel op aardgas ter vervanging van een oude (niet) lagetemperatuurketel in een bestaande woning of appartement.
  • De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
  • De installatie moet voldoen aan de norm NBN B 61-002 en een CE-markering hebben. De condensatieketel moet voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centrale verwarmingsketels zoals opgenomen in het KB van 18 maart 1997. Voorbeelden van zulke ketels zijn terug te vinden op Gasinfo.be

Werkwijze ?

Vul volgend aanvraagformulier volledig in en verzend het naar Eandis REG-afdeling, Postbus 50, 9700 Oudenaarde.
De geregistreerde aannemer moet het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen.
De aanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de factuur (geen offerte) voor het plaatsen van de hoogrendementscondensatieketel met vermelding van merk, type en thermisch vermogen.

Te combineren ?

Deze premie is niet cumuleerbaar met de Eandis-premie voor het behalen van de passiefhuisstandaard.

Info ?

Eandis, tel. 078/35.35.34 of via mail

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in