Financiele aspecten

Premie voor bodemstudie

Leefmilieu Brussel kan onder bepaalde voorwaarden premies toekennen voor de uitvoering van een bodemstudie.

Premiebedrag?

60 % van de studiekosten worden terugbetaald voor een maximumbedrag van 2 200 euro voor de studies die zijn aangevat na 19 oktober 2007.

Voorwaarden?

De premie wordt toegekend aan de natuurlijke personen en rechtspersonen die aan de volgende cumulatieve criteria beantwoorden:

 • Je bent niet verantwoordelijk voor de vermoedelijke of aangetoonde verontreiniging
 • Je bent titularis van, huidige of voorbije, zakelijke rechten op het betrokken terrein of je bent of was gebruiker van dat terrein
 • De bodemstudie werd op jouw kosten uitgevoerd.

De exploitanten van een risicoactiviteit en de daders van een ongeval dat (aangetoonde of vermoedelijke) bodemverontreiniging heeft veroorzaakt, kunnen deze premies dus niet ontvangen.  

Voor welke terreinen?

Het terrein waarop de premieaanvraag betrekking heeft, moet aan de volgende cumulatieve criteria beantwoorden :

 • Het bevindt zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Leefmilieu Brussel heeft of had van sterke vermoedens van vervuiling voor het terrein
 • Het genoot, buiten de premie, nog geen financiële hulp van het Gewest voor de uitvoering van een bodemstudie of voor de uitvoering van maatregelen voor het beheer van de vervuiling.

Voor welke studies?

De premie wordt toegekend voor:

 • Een verkennend bodemonderzoek (VBO), aangevat na 20 januari 2005;
 • Een risicostudie, aangevat na 20 januari 2005;
 • een prospectief bodemonderzoek , aangevat na 26 maart 2004, dat betrekking heeft op een terrein waarop een tankstation, als verkooppunt voor het publiek, werd uitgebaat en dat voor 26 maart 2006 werd gesloten

Voor eenzelfde terrein kan een premie worden toegekend voor elke studie.

Werkwijze?

De aanvraag voor de premie moet ingediend worden na de uitvoering van bodemstudies. En dit binnen de 3 maanden na goedkeuring van de studie door Leefmilieu Brussel.

De premieaanvraag moet de volgende documenten bevatten:

 • Het aanvraagformulier
 • Een kopie van het bewijs van zakelijke rechten of het bewijs van status van gebruiker
 • Een kopie van de identiteitskaart (voor elektronische identiteitskaarten: ook een verblijfsattest)
 • Een kopie van de factuur voor de uitvoering van het bodemonderzoek
 • Een bewijs van betaling van de bovengenoemde factuur

Leefmilieu Brussel heeft 30 dagen, na ontvangst van de aanvraag, om een beslissing te nemen.
Indien de premie wordt toegekend, wordt deze uitbetaald binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de toekenning.

Te combineren?

Deze premie kan gecombineerd worden met andere premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse gemeenten en de federale overheid.

Info?

De dienst Info-Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beantwoordt al je vragen, geeft praktische tips en stelt je de meest geschikte brochure voor je vraag ter beschikking.
Tel. : +32 (0)2 / 775.75.75- Fax.: +32 (0)2 / 775.76.21 of via e-mail .
Je vragen worden rechtstreeks beantwoord, van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.

Aarzel niet om buiten deze uren een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat.

Adres van Leefmilieu Brussel: Gulledelle 100 - 1200 Brussel.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in