Financiele aspecten

Premie voor aansluiting op openbaar waternet

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur reikt aan inwoners premies uit als deelname in de kosten van de aansluiting op het openbaar waternet, indien de woning zich op meer dan vijftig meter van de openbare waterleiding bevindt.

Premiebedrag ?

Volgende zelf uitgevoerde werken komen ook in aanmerking voor een subsidie: het delven en aanvullen van de sleuf met inbegrip van het leggen van de waterleiding voor het bedrag van 2,50 euro per strekkende meter;het uitvoeren en plaatsen van de watermeterput voor een bedrag van 161 euro.
Na aftrek van een mogelijke tussenkomst van de Europese Unie, het Vlaamse Gewest en/of de gemeente subsidieert het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 1/3 van de aanleg- en aansluitingskosten. De provinciale subsidie bedraagt hoogstens 1 000 euro.

Voorwaarden ?

 • De woning moet zich in Oost-Vlaanderen bevinden
 • Het huis moet zich op minstens vijftig meter van de openbare waterleiding liggen
 • De premie kan zowel voor nieuwbouw als voor renovatie worden aangevraagd
 • De woning werd nog niet aangesloten op het openbaar waternet, of de aansluiting gebeurde nog geen drie maanden geleden
 • Je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden is maximaal 29 747,22 euro. Dat bedrag met verhoogd worden met 5% per persoon ten laste, of met 10% per persoon met een handicap ten laste

Werkwijze ?

Voeg bij de ingevulde premieaanvraag volgende documenten

 • Een kopie van de eigendomsakte van de woning
 • Een bewijs van het inkomen
 • De originele factuur van de uitgevoerde werken met de vermelding ‘voldaan'
 • Het adres van de woning waarvan de aansluiting op het openbaar waternet gebeurd is
 • De aankoop van de gebruikte materialen
 • De plaatsing van de watermeterput
 • Een voor echt verklaard grondplan met aanduiding van het aantal meters tussen de openbare waterleiding en de aansluiting van de woning op het openbaar waternet
 • Een attest voor drinkwatervoorziening.

De premie moet aangevraagd worden bij de Oost-Vlaamse Dienst Welzijn, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent; tel. 09/267.75.13.

Te combineren ?

De premie is te combineren met andere mogelijke premies.

Info ?

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Welzijn, PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent; tel. 09/267.75.13

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in