Financiele aspecten

Premie vloerisolatie in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest geeft een premie als je je bestaande woning renoveert en betere vloerisolatie aanbrengt, zodat je bespaart op je energiefactuur en er minder CO2-uitstoot is.

Premiebedrag?

 • Je krijgt 20 tot 30 euro per m² geïsoleerde oppervlakte, afhankelijk van de inkomenscategorie.
 • Als de isolatie van het natuurlijke type is, krijg je 10 euro meer per m² geïsoleerde oppervlakte.  

Voorwaarden?

 • In de eerste plaats moet het huis dat je wilt isoleren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen.
 • Daarnaast moet je de werken laten uitvoeren door een geregistreerde aannemer.
 • Bovendien is ook het gebruikte materiaal aan voorwaarden gebonden. Zo moet de warmteweerstand R van het isolatiemateriaal hoger zijn dan of gelijk aan 2 m²K/W.
 • De premie kan ook worden toegekend bij de plaatsing van ecologische materialen (cellulose, plantaardige of dierlijke wol, kurk, …).
 • Eventuele bestaande isolatielagen worden niet meegeteld bij de berekening van de warmteweerstand R. Het is wel toegelaten de isolatie in meer dan één laag aan te brengen. Opgelet: de isolatie mag niet ten koste gaan van een goed ventilatiesysteem, dat in voorkomend geval moet worden voorzien.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe de ventilatienormen die gelden in het kader van de EPB na te leven.
 • De werken betreffen de thermische isolatie van de vloeren die het verwarmde volume scheiden van buiten of van andere niet verwarmde volumes. De isolatie moet worden uitgevoerd in een bestaand gebouw (renovatie).

Werkwijze?

 • Je moet de werken laten uitvoeren door een geregistreerde aannemer.
 • Dan moet je het juiste aanvraagformulier volledig invullen en er de nodige documenten bij voegen. Het origineel of een fotokopie van de factuur en het bestek met vermelding van de geïsoleerde oppervlakte en van het gebruikte type van materiaal: λ-waarde (W/mK), dikte, R-waarde (m²K/W); een kopie van het betalingsbewijs (als er geen factuur is); kopie van het identiteitsbewijs of, voor de nieuwe identiteitskaarten, een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart en een papieren kopie van de informatie op de chip; een of meer foto’s van de installaties vóór en na de werken; als de woonplaats van de aanvrager niet de plaats van de installatie is, een kopie van een
 • eigendomsbewijs; kopie van de technische fiche van het materiaal of de geïnstalleerde uitrusting; en een kopie van het officiële document van de aannemer waarmee je belastingvermindering kan krijgen.

Info?

Meer info vind je op de website van Leefmilieu Brussel.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in