Financiele aspecten

Premie nieuwbouw voor laag e-peil van Eandis en Infrax

De netbeheerders (Eandis en Infrax) geven een globale premie voor een nieuwbouw met een E-peil dat aanzienlijk lager is dan de wettelijke norm. De premie hangt af van de datum van de bouwaanvraag en verschilt voor woningen en appartementen. 

Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie. Voor bouwaanvragen vanaf 2016 krijg je een E-peilpremie vanaf een E-peil van maximaal E20.

Premiebedrag

De premie bedraagt minstens 1800 euro voor nieuwbouwwoningen en 800 euro voor appartementen.

Voorwaarden 

De nieuwe wettelijke E-peileis voor iedere nieuwbouwwoning vanaf 2016 bedraagt E50, ipv E60 tot eind 2015. De nieuwe eisen kaderen in het verstrengingspad richting BEN-niveau (Bijna energieneutraal) in 2021.

Vanaf 2021 moeten bouwaanvragen of meldingen voor nieuwe woningen of appartementen minstens aan de BijnaEnergieNeutraal-eisen voldoen, wat betekent dat ze maximaal E30 moeten halen.

Om daartoe te komen, wordt het E-peil stapsgewijs verder aangescherpt: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020.

Voor vergunningsaanvragen of meldingen van nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2016 wordt eveneens de maximale U-waarde van enkele constructiedelen verstrengd. Hoe lager de U-waarde (of warmtedoorgangscoëfficiënt), hoe beter een constructiedeel geïsoleerd is.

Vloeren, muren, daken mogen vanaf nu een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K hebben. Van de vensters mag de U-waarde maximaal 1,50 W/m²K zijn.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in