Financiele aspecten

Premie dakisolatie

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest geeft een premie als je je bestaande woning renoveert en betere dakisolatie aanbrengt, zodat je bespaart op je energiefactuur en er minder CO2-uitstoot is.

Premiebedrag?

 

  Inkomenscat A  Inkomenscat B Inkomenscat C
Euro/m²

15

20

25

Bonus voor het gebruik van natuurlijk isolatiemateriaal: 10 euro/m².

Voorwaarden?

 • De warmteweerstand R van het isolatiemateriaal moet hoger zijn dan of gelijk aan 4 m²K/W.
 • Bestaande isolatielagen worden niet meegeteld bij de berekening van de warmteweerstand R.
 • Je mag de isolatie voor het dak in meer dan één laag aanbrengen. Maar de isolatie mag niet ten koste gaan van een goed ventilatiesysteem dat je moet voorzien. De aanvrager verbindt zich ertoe de ventilatienormen die gelden in het kader van de EPB na te leven.
 • De isolatie moet aan de binnenkant (de warme kant) steeds voorzien zijn van een dampscherm om problemen met inwendige condensatie te vermijden. Vraag hiernaar bij je installateur.
 • De isolatie moet worden uitgevoerd in een bestaand gebouw (renovatie).
  Voor niet-ingerichte zolders is het toegestaan dat de vloerisolatie van de zolder (of de isolatie van het plafond van de bovenverdieping) wordt meegerekend voor de premie.
 • Opgelet: dunne, reflecterende isolatiematerialen zijn uitgesloten van de premie omdat zij niet beantwoorden aan de vereiste minimumwaarde voor de R-waarde.

Werkwijze?

De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. Om de premie te bekomen, moet je het juiste aanvraagformulier invullen en de nodige documenten toevoegen:
 

 • Een kopie van de factuur of betalingsbewijs
 • Een kopie van je identiteitskaart en van de info op de chip
 • Enkele foto’s van de installatie voor en na de werken
 • Eventueel een kopie van het eigendomsbewijs als je niet zelf in de woning woont
 • Een kopie van de technische fiche
 • Een kopie van het officiële document van de aannemer waarmee je belastingvermindering kunt krijgen.

Info?

Meer info en de juiste aanvraagformulieren vind je op de website van Leefmilieu Brussel.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in