Financiele aspecten

Overheid ondersteunt micro-WKK financieel

Net zoals voor andere energiebesparende investeringen, komen particulieren die kiezen voor micro-warmtekrachtkoppeling (micro-WKK) ook in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.


Bij de klassieke elektriciteitsproductie gaat het grootste deel van de energie verloren onder de vorm van warmte. Een micro-WKK-systeem zorgt in de woning voor de elektriciteitsproductie en recupereert de warmte die daarbij vrijkomt om de woning en het water te verwarmen. Zo gaat nog maar weinig energie verloren, we spreken van een globaal energetisch rendement van meer dan 90%.

Gezien het energievriendelijke karakter van de micro-WKK wil de overheid de installatie van het systeem bij particulieren ondersteunen met financiële tussenkomsten. De verschillende overheden dragen hun steentje bij en de maatregelen zijn combineerbaar.


Fiscaal voordeel

Wanneer de micro-WKK-installatie de oude stookketel vervangt, kom je in aanmerking voor een belastingvermindering van 40% van de uitgaven, met een max. van 2000 euro (2770 euro geïndexeerd voor het inkomstenjaar 2010). Indien 40% van uw investeringen het plafond van 2770 euro overschrijdt én de woning al minstens 5 jaar in gebruik is bij de start van de werken, mag het overschot overgedragen worden naar de 3 volgende belastbare tijdperken.


Warmtekrachtcertificaten

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kent warmtekrachtcertificaten toe voor de warmtekrachtbesparing die werd gerealiseerd. De waarde van zo'n certificaat is marktafhankelijk (met een vaste minimumprijs van 27 euro per 1000 kWh). Meer informatie op www.vreg.be.


Terugdraaiende elektriciteitsmeter

De elektriciteit opgewekt via micro-WKK kan in mindering worden gebracht van het elektriciteitsverbruik. Dit gebeurt via de terugdraaiende huishoudelijke elektriciteitsmeter. Op die manier wordt de geproduceerde elektriciteit vergoed aan piektarief of daltarief.
De voorwaarden voor de aansluiting van installaties op het distributienet werden door de VREG vastgelegd in een technisch reglement.


Bron: VEA

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in