Over buren en bomen

Het wordt eindelijk weer zomers. In veel tuinen wordt de laatste hand gelegd aan bijkomende beplantingen en snoeiwerk indien nog mogelijk. Voor sommigen breekt weer de tijd aan om zich te ergeren aan die overhangende takken van de boom van de buurman of over de te hoge boom die de zon wegneemt. Het zal niet de eerste keer zijn dat een burenruzie ontaardt in een jarenlange vete en dit omwille van een tak..

Voorkomen is dus ook hier beter dan genezen. Er zijn een aantal wettelijke bepalingen die aanduiden wat nu wel en niet mag in verband met beplantingen. Deze bepalingen vinden we terug in het veldwetboek van - jawel - 7 oktober 1886, als in de plaatselijke gemeentelijke verordeningen en politiereglementen.


Het is onmogelijk om in dit artikel alle aspecten te behandelen. We zetten de belangrijkste op een rijtje:

1. De afstand van de beplantingen
Art 35 VW (veldwetboek) maakt een onderscheid tussen hoogstammige en laagstammige bomen. De wet verwijst naar vaste en erkende (plaatselijke) gebruiken maar wanneer die er niet zijn, dan wordt de afstand voor hoogstammige bomen bepaald op 2 meter van de scheidingsgrens en op 0,5 meter voor de laagstammige. De rechtspraak heeft hoogstammig gedefinieerd als (minstens) 3 meter. Wanneer die hoogstammige bomen gebruikt worden als haag, zoals beuk of meidoorn, dan mogen ze evenwel op 0,5 meter geplaatst worden.

2. Wat indien er hinder ontstaat?
Ook al staan bomen op de wettelijk voorziene afstand, dan nog kunnen zij hinder veroorzaken door bijvoorbeeld takken die overhangen, fruit en bladeren die in de eigen tuin vallen, te veel schaduw door te grote bomen enz…

Sommigen nemen het recht in eigen hand en knippen gewoon de overhangende takken af of snoeien de hinderende bomen in de lengte. Dit is echter niet toegestaan en je buurman kan je hiervoor voor de Vrederechter dagen.

Ingeval bomen of struiken en beplantingen hinderlijk worden en dienen gesnoeid of verwijderd te worden dan doe je er best aan je buurman hierover aan te spreken.
Het principe is altijd dat het snoeien dient te gebeuren door de eigenaar van de boom.

Wanneer je zelf bomen hebt die overhangen over de tuin van de buurman dan mag je wanneer die tuin niet is afgesloten je op die tuin begeven om te kunnen snoeien.

Dit wordt het “ladderrecht” genoemd. (art 31 VW).
Is de tuin wel afgesloten dan moet je de toestemming vragen. Het is echter evident dat je best altijd eerst toestemming vraagt, om wrevel te voorkomen.
Krijg je geen toestemming dan kan je je tot de vrederechter wenden.

In tegenstelling tot het snoeien van takken mag je wel zonder toestemming van de buurman, wortels die op jouw eigendom komen doorhakken.


3. Wat met fruit en afgevallen bladeren en takken?
Zolang het fruit aan de takken hangt, mag je het niet afplukken. Het blijft eigendom van de buur, zelfs al hangt die tak bijv 2 meter over jouw eigendom. Zodra het op de grond ligt, is het van u. (art 37 VW)

Wat je zeker ook niet mag doen, is fruit terugwerpen over de haag of de afgevallen bladeren deponeren bij je buurman.


4. Wat kan de huurder doen?
Gezien de huurder het genot krijgt van het huis en de tuin die hij huurt, heeft hij het recht om zelf een initiatief te nemen wanneer zijn genot wordt gestoord. Dat wil zeggen dat hij kan vragen aan de buurman om te snoeien en dat hij in geval van weigering zelf naar de vrederechter kan stappen.


5. Laatste toevlucht: de vrederechter
Wanneer je onderling niet tot een oplossing kan komen, kan je naar de vrederechter stappen. Je doet er dan best aan om eerst in verzoening te laten oproepen. Dit kost niets en partijen worden uitgenodigd bij de vrederechter die zal proberen te verzoenen.
Van dergelijke procedures mogen evenwel geen wonderen verwacht worden. Vrederechters zullen niet zo vlug geneigd zijn om bomen te laten omhakken of drastische snoeibeurten te bevelen. Het moet werkelijk om echte hinder gaan. Zo zal bijvoorbeeld een te dicht geplante boom eerder een snoeibeurt krijgen dan dat hij verwijderd zal worden.

Henk De Loose & Sylvie Vandenabeele


Lees ook: Wie mag overhangende takken afzagen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in