Financiele aspecten

Ook u kunt uw woonkrediet verlichten

De financiële sector gaat werknemers getroffen door een collectief ontslag informeren over hoe ze hun woonkrediet kunnen verlichten. Ook nu al kan iedereen die dat wil of nodig heeft, de voorwaarden van zijn woonlening laten aanpassen.
Hoe een economische crisis menselijke drama’s veroorzaakt, werd afgelopen weken extreem pijnlijk duidelijk in Spanje. Het land werd opgeschrikt door enkele zelfmoorden van mensen die uit hun huis werden gezet omdat ze hun woonkrediet niet meer konden aflossen. In een reactie hebben de Spaanse banken beslist die uithuiszettingen de komende twee jaar te bevriezen.

In ons land loopt het gelukkig zo’n vaart niet. Al sinds jaar en dag ligt het aantal huiseigenaren dat achterstand oploopt bij het terugbetalen van het woonkrediet stabiel op 1,1 procent van de 2,7 miljoen uitstaande woonkredieten. En bijlange niet al die mensen worden door hun bank gedwongen tot een openbare verkoop van hun woning. Maar ook in ons land hangen er steeds meer donderwolken aan de al overtrokken hemel. Het regent berichten over faillissementen, bedrijfssluitingen en collectieve ontslagen. Met de aankondiging tot sluiting van Ford Genk als een triest hoogtepunt.

De komende maanden zal blijken of dit alles extra betalingsachterstand veroorzaakt. De financiële sector, op vraag van de Vlaamse overheid, zet alvast zijn beste beentje voor om dat te vermijden. Naar aanleiding van Ford Genk zet ze een zorgtraject op voor slachtoffers van een collectieve sluiting. ‘Het is geen eenmalige oefening, maar een universeel traject dat we willen activeren als er zich in toekomst gelijkaardige situaties zouden voordoen’, benadrukt Michel Vermaerke, voorzitter van de bankenfederatie Febelfin.

Lood in de schoenen

‘De situatie bij Ford is bijzonder door haar grootschaligheid. Maar ook nu al bestaan er in de sector engagementen om mensen met een financiële tegenslag op te vangen’, zegt Ivo Van Bulck, secretaris- generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet BVK. Het kan iedereen overkomen. Ontslag, ziekte, echtscheiding, het zijn allemaal persoonlijke tegenslagen die ertoe kunnen leiden dat de maandelijkse afbetaling van het woonkrediet plots (tijdelijk) te zwaar wordt.

In zo’n geval naar uw bankier stappen met de vraag om uw krediet te herbekijken, doet u ongetwijfeld met lood in de schoenen. Want u staat op zo’n moment nu eenmaal niet in de meest comfortabele onderhandelingspositie. Kim De Temmerman, product manager woonkredieten bij BNP Paribas Fortis: ‘We zijn bereid om ons als bank soepel op te stellen in het voordeel van de klant. Want het levert een win-winsituatie op voor zowel klant als bank.’

Niet bijster veel opties

Welke opties heeft een kredietnemer in geldnood concreet? Veel zal afhangen van hoe zwaar de maandelijkse aflossing al woog op het gezinsbudget voor de financiële tegenslag. Hoe zwaarder, hoe beperkter de opties om de inkomstenterugval op te vangen.
John Romain van Immotheker: ‘Bij een tijdelijk inkomensverlies, kan het volstaan om enkele maanden de terugbetaling van het kapitaal op te schorten.’

Banken bieden ook om de maandelijkse hypotheekaflossing minder zwaar te maken. Maar zij zullen dat steeds geval per geval bekijken. De kosten die daarbij komen kijken, variëren bijgevolg in functie van de voorgestelde oplossing.

Looptijd verlengen

Slepen de problemen langer aan, dan zit er niets anders op dan het krediet grondig te herschikken. ‘Sommige cliënten stappen ons kantoor binnen met de vraag of ze een lagere rentevoet kunnen bedingen. Pas als we doorvragen, blijkt dat er meer aan de hand is. Maar zelfs als een lagere rentevoet mogelijk zou zijn, zal dat meestal niet volstaan om een terugval van het maandelijkse gezinsbudget te compenseren, geeft John Romain aan. ‘De looptijd verlengen is dan vaak de enige optie. Zelfs als de lening daardoor pas na de pensioenleeftijd zal zijn afbetaald.’ ‘Een belangrijk nadeel van een langere looptijd is dat dit de totale kostprijs van het krediet fors opdrijft. Omdat u langzamer het geleende kapitaal terugbetaalt én omdat de rente stijgt naarmate de looptijd toeneemt. Om u een idee te geven: ‘momenteel vragen banken op een lening op 30 jaar een rente die gemiddeld 60 basispunten hoger ligt dan op een lening op 20 jaar’, zegt John Romain.

Wacht niet te lang

Met het zorgtraject wil de sector de consument informeren dat hij zijn woonkrediet kan heronderhandelen als hij in geldnood dreigt te komen. ‘De allerbelangrijkste boodschap is: praat op tijd met uw bankier, voor u effectief betalingsproblemen heeft, benadrukt Ivo Van Bulck. ‘Hoe langer u wacht, hoe minder opties er resten. Wacht dus niet tot u met uw rug tegen de muur staat’, adviseert ook Kim De Temmerman.

Maar nog meer dan de cliënt sensibiliseren, moet het zorgtraject vooral de kantoren zelf wakker schudden. ‘Vooral intern is dit een belangrijke oefening. We herinneren de kantoren opnieuw aan de zorgtaak die ingeschreven staat in onze gedragscode. Dat ze als opdracht hebben oplossingen te zoeken in het belang van de klant. Ook als die klant minder goede tijden beleeft.’

Of zoals een goed geplaatste insider het verwoordt: ‘We moeten weer de aansluiting met de dorpsstraat maken. Onze taak is niet de meest lucratieve belegging voor te stellen voor de ontslagpremie die slachtoffers van collectieve ontslagen krijgen zonder om te kijken naar de impact van dat ontslag op het maandelijkse gezinsbudget. Onze taak moet zijn klanten te begeleiden en samen na te gaan welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om de maandelijkse facturen zonder kleerscheuren te kunnen blijven betalen.’

Bron: De Tijd

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in