Financiele aspecten

Ook 6% BTW voor nieuwbouw?

De Europese Commissie heeft in een ontwerprichtlijn te kennen gegeven dat ze voorstander is van het voortzetten en veralgemenen van het verlaagde BTW-tarief. Dit zet de deur op een kier voor een interessanter BTW-tarief voor de volledige bouwsector.


Vandaag kan men in België van het verlaagde btw-tarief van 6% genieten bij renovatie- en verbouwingswerken aan zijn woning. Dit verlaagde tarief is slechts van toepassing als aan verschillende voorwaarden voldaan is. Het moet onder andere gaan om woningen van minstens 5 of 15 jaar oud. Deze maatregel heeft overigens een tijdelijk karakter en verloopt eind 2010. Dankzij deze ontwerprichtlijn, kan het gunstige BTW-regime ook na 2010 worden verder gezet.

Ook nieuwbouw

Maar met het voorstel van de Europese Commissie kunnen in de toekomst meer woningen genieten van dit voordelige tarief. De Europese Commissie is immers overtuigd van het hefboomeffect dat het verlaagde BTW-tarief op arbeidsintensieve activiteiten inhoudt. Daarom wil ze nog verder gaan. Zo maakt het voorstel een uitbreiding mogelijk van het verlaagde BTW-tarief van 6% op alle nieuwbouwwoningen en de verkoop van woningen.Momenteel is dit enkel mogelijk voor de bouw van sociale woningen: 6% voor de bouw van woningen door huisvestingsmaatschappijen en 12% voor andere publieke sociale woningbouw.

Goedkeuring lidstaten
De voorgestelde wijzigingen aan de BTW-richtlijn moeten echter nog unaniem worden goedgekeurd door de verschillende lidstaten, die daarna zelf kunnen beslissen om de verlaagde BTW-tarieven optioneel toe te passen.

Vraag beroepsverenigingen
De beroepsverenigingen Confederatie Bouw en Bouwunie hebben onmiddellijk na het bekend worden van het nieuws al bij minister van Financiën Didier Reynders aangeklopt met de vraag het voorstel goed te keuren én de bestaande BTW-tarieven te bestendigen en uit te breiden naar de nieuwe mogelijkheden.
Deze uitbreiding van een verlaagd BTW-tarief is immers een bewezen wapen in de strijd tegen zwartwerk, maar staat bovendien garant voor het scheppen van banen en het ondersteunen van het woonbeleid in ons land.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in