Financiele aspecten

Onderhandse lening voor aankoop van woning

Wat ?

De provincie Vlaams-Brabant kan een bijkomende lening toekennen aan personen die een hoofdlening aangaan bij een kredietinstelling met het oog op het bouwen of aankopen van een woning, die volledig bestemd is voor de huisvesting van de aanvragers.


Premiebedrag ?

Het gaat niet om een premie, maar om een sociale lening. Het te ontlenen bedrag is onder meer afhankelijk van het inkomen van de aanvrager.
De lening bedraagt maximaal 15 000 euro, of 17 500 voor gezinnen met minstens drie kinderen ten laste of met een motorisch gehandicapt gezinslid.
De rentevoet bedraagt 2,5 of 3,5%, afhankelijk van het inkomen.
De duurtijd is maximaal 20 jaar.


Voorwaarden ?

De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.
De aanvrager moet bij zijn kredietinstelling de maximumlening verkregen hebben. Die lening moet ook minstens 60% bedragen van de venale waarde van het te kopen goed (grond inbegrepen).
Om een lening aan te gaan zijn er enkele inkomensgrenzen. Een alleenstaande mag maximaal 34 630 euro per jaar verdienen, een alleenverdiener of gezin maximaal 49 070 euro, telkens verhoogd met 2 950 euro per kind ten laste.
De aanvrager moet na aftrek van de te betalen maandelijkse aflossingen voor de verschillende leningen minstens beschikken over volgend inkomen: 600 euro voor 1 persoon; 750 euro voor 2 personen; 880 euro voor 3 personen; 1 020 euro voor 4 personen; 1 150 euro voor 5 personen en 130 euro extra per bijkomend kind ten laste.
De venale waarde van de te kopen woning mag niet meer zijn dan 230 000 euro indien het goed gelegen is in de Vlaamse rand (gemeenten: Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kortenberg, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst) of niet meer dan 185 000 euro indien het goed gelegen is in een andere gemeente van de provincie Vlaams-Brabant.
Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een motorisch gehandicapte van minstens 66% wordt de maximum venale waarde met 12 400 euro verhoogd.
Indien je naast de premiewoning nog andere onroerende goederen in het bezit hebt, mag het gezamenlijk kadastraal inkomen van die onroerende goederen niet meer bedragen dan 125.
Onbewoonbare woningen, gebouwen van de horecasector of gebouwen waarvan meer dan 30 m² bestemd is voor de uitoefening van een beroep of voor handel drijven komen niet in aanmerking.


Werkwijze ?

Aanvragen voor het verkrijgen van een lening moeten per aangetekende brief gericht worden aan:
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Dienst Huisvesting en Grondbeleid, Provincieplein 1, 3010 Leuven.


Te combineren ?

Wie al een bijkomende provincielening verkreeg voor het aankopen, bouwen of vernieuwen van een ander onroerend goed, komt niet in aanmerking voor een nieuwe lening.


Info ?

Provincie Vlaams-Brabant, Huisvesting en grondbeleid, Provincieplein 1, 3010 Leuven; tel. 016/26.73.11; wonen[at]vlaamsbrabant.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in