Nota Di Rupo nadelig voor bouwers en verbouwers?

Als het van formateur Elio Di Rupo afhangt, zullen dienstencheques niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. En ook fiscale maatregelen, zoals de aftrekbaarheid van investeringen in de woning, staan op de helling. Dat stelt de PS-voorzitter voor in zijn formateursnota die nu op de onderhandelingstafel ligt. De uitkomst van de regeringsonderhandelingen zou dus wel eens negatief kunnen uitvallen voor kandidaat-(ver)bouwers.


Als formateur heeft PS-voorzitter Di Rupo zijn socialistische overtuigingen links laten liggen en schreef hij een besparingsplan uit dat getuigt van een open denkkader. Maar na een grondige lezing van de formateursnota lijkt het er op dat de sociale maatregelen voor de gemiddelde Belg ver te zoeken zijn.


Besparingen uit de nota

De besparingsmaatregelen die de formateur voorstelt, zijn niet te nemen of te laten. Alle politieke partijen zullen hierover onderhandelen en ook de vakbonden hebben al laten weten dat ze het niet eens zijn. Het laatste woord over deze besparingen is dus nog niet gezegd. Maar de redactie van Habitos.be zet voor jou toch al op een rijtje wat Di Rupo wil afschaffen om de nationale begroting te saneren.


Voorgestelde besparingsmaatregelen:

 • Dienstencheques niet langer fiscaal aftrekbaar maken. Wel modulering van de prijs naargelang de aangekochte hoeveelheid.
   
 • Afschaffing van de federale fiscale voordelen op het vlak van leefmilieu (een gewestelijke bevoegdheid, waarvan men zegt dat ze wordt ‘misbruikt’), zoals de steun voor groene leningen, milieuvriendelijke maatregelen voor auto’s (MMA fonds) en belastingverminderingen voor investeringen in stadswoningen (renovatie in het kader van grootstedenbeleid, bepaald in art. 145/25 van de Belastingcode)
   
 • Eenvormige behandeling van de fiscale aftrekposten en belastingverminderingen in de fiscale steunmaatregelen.


Overheveling van bepaalde fiscale uitgaven

Formateur Di Rupo stelt in zijn onderhandelingsnota ook voor om een aantal bevoegdheden wat betreft fiscale ondersteuning over te hevelen van het federale niveau naar de gewesten.

Materies waarvoor de uitgaven kunnen worden overgeheveld:

 • belastingverminderingen of belastingkredieten voor de eigen woning;
   
 • belastingverminderingen en -kredieten voor de uitgaven voor de beveiliging tegen diefstal of brand van een woning;
   
 • belastingverminderingen of -kredieten met betrekking tot de uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten.

Daarmee zou de federale staat voor 1,3 miljard euro aan bevoegdheden inzake fiscale maatregelen overhevelen naar de Gewesten. Bij die bevoegdheden zitten onder andere de fiscale aftrek eigen woning, verhoogde korting woonsparen, bijkomende aftrek hypothecaire intresten, beveiliging van de huizen tegen diefstal of brand, belastingvermindering voor renovatie sociale woningen, belastingvermindering voor renovatie van woningen in het kader van het Grootstedenbeleid, inkomensaftrek van de onderhoudskosten monumenten en landschappen.

Heel wat van deze bestaande belastingverminderingen en andere voordelen (bijvoorbeeld intrestkorting bij een groene lening) voor de uitgaven met het oog op energiebesparingen in een woning zijn nu al gewestelijk. Dat geldt ook al voor de factuurkortingen voor schone wagens. Hiervoor is dus geen bevoegdheidsoverdracht meer nodig.


Uitdoving federale steun

Om inmenging van de federale overheid op de gewestelijke materies te vermijden, stelt Di Rupo voor dat de federale overheid tegen eind 2012 de huidige fiscale stimuli beëindigt. De gewesten zijn vanaf dan verantwoordelijk voor fiscale steunmaatregelen, zoals aftrek van investeringskosten voor de verbeterde isolatie van woningen of andere investeringen om je huis energiezuiniger te maken. Laten we hopen dat ook de Vlaamse regering deze maatregelen in de toekomst niet afschaft.
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in