Financiele aspecten

Nieuwe verplichte factuurvermeldingen bij energiebesparende investeringen

Wie energiebesparende maatregelen laat uitvoeren en hiervoor wil genieten van belastingvermindering, moet sinds 22 september enkele bijkomende elementen op de factuur laten vermelden. Zonder deze vermelding is belastingaftrek niet meer mogelijk.


Deze aanpassingen van de factuurvermelding zijn het gevolg van gewijzigde voorwaarden die op 10 september in het Staatsblad verschenen. Mogelijk zijn heel wat aannemers nog niet op de hoogte van deze verplichting. Vraag daarom zelf om het nodige te vermelden!Het Koninklijk Besluit van 10 september 2010 wijzigt de verplichte vermeldingen op de factuur voor energiebesparende maatregelen. Ook zijn er voortaan documenten die je ter beschikking moet houden van de fiscus als je van de vermindering gebruik wilt maken.

Omdat de belastingvermindering voor sommige energiebesparende maatregelen naar de volgende drie jaar kunnen overgedragen worden voor woningen die bij de aanvang van deze werken al minstens vijf jaar in gebruik zijn, heeft de fiscus stavingsinformatie nodig. Daarom wil de fiscus voortaan weten wat de datum is van aanvang van de werken, moet er informatie zijn over de ingebruikname van de woning en in sommige gevallen een betere opsplitsing van de uitgaven volgens de aard van de werken.


Nieuwe voorwaarden

Indien uw factuur dateert van 22 september 2010 of later, moet de aannemer (op de factuur of in een bijlage) verplicht het volgende vermelden:

 • de woning waar de werken werden uitgevoerd;
 • in geval van de plaatsing van een zonneboiler, zonnepanelen, geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van die werken; 
 • de verdeling van de kosten opgeven tussen de verschillende energiebesparende maatregelen afzonderlijk en eventuele andere werken; 
 • de volgende formule bevatten: “Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14524 §1 eerste lid, 1° tot 6° van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992
  Ik, ondergetekende ................ bevestig dat: 
  •  .................. (per maatregel de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage IIbbis van het KB/WIB 92);
  • De werken zijn uitgevoerd in een woning die, volgens de informatie verstrekt door (naam van de personen vermeld op de factuur) sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken)
   (datum, naam en handtekening)”
   Als de factuur alleen betrekking heeft op de installatie van een zonneboiler, zonnepanelen of een geothermische warmtepomp, hoeft de aannemer niet te bevestigen dat de woning ten minste vijf jaar in gebruik is genomen. Deze drie werken geven immers ook recht op een belastingvermindering bij nieuwbouw of als de woning minder dan vijf jaar in gebruik is.


Dateert uw factuur van voor 22 september 2010, dan volstaan de vermeldingen die tot dan verplicht waren.


Bron: Energiesparen.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in