Nieuwe regelgeving rond toegankelijkheid

De Vlaamse regering heeft de wetgeving rond de toegankelijkheid van gebouwen aangepast via de nieuwe Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid. De nieuwe regelgeving geldt vanaf 1 januari 2010.


Nieuwe verordening

De regelgeving is goed voor mensen met een beperking, niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar ook voor ouderen, papa’s of mama’s met een kinderwagen, slechtzienden, iemand wiens arm in het gips zit, grotere personen, enz. Er bestaat al sinds 1975 wetgeving over het toegankelijk maken van gebouwen, maar die bleef in de realiteit vaak dode letter. Nu worden de regels verplichtend opgenomen in de voorwaarden van de bouwvergunning, zodat er een instrument is om ze in de praktijk om te zetten. De nieuwe verordening geldt enkel bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn. Een bouwheer van een gebouw dat opengesteld wordt voor het publiek (winkels, banken, overheidsgebouwen), moet ervoor zorgen dat iedereen het gebouw kan betreden. Zo moeten de deuren breed genoeg zijn en in de juiste richting opengaan, gangpaden recht, breed en hoog genoeg zijn.


Checklist

Bovendien zullen de gemeenten een checklist met de nieuwe regels hebben voor architecten zodat zij op een eenvoudige wijze kunnen vaststellen of het gebouw aan de voorwaarden voldoet. Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de oppervlakte van de toegankelijke ruimtes. Gebouwen met een publiek toegankelijke ruimte die kleiner is dan 150m² hoeven enkel hun toegangsdeur toegankelijk te maken, zodat deze bijvoorbeeld breed genoeg is en niet enkel via trapjes te bereiken is.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in