Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Nieuwe premie voor na-isoleren spouwmuren

Vanaf 1 juli 2012 moet iedereen die aanspraak wil maken op de premie voor het na-isoleren van spouwmuren een verklaring van overeenkomstigheid van de aannemer kunnen voorleggen dat de werkzaamheden conform de kwaliteitseisen zijn uitgevoerd. Wat die kwaliteitseisen zijn en hoeveel je als premie krijgt, lichten we hier verder toe.

De na-isolatie van spouwmuren is een doeltreffende manier om een bestaande woning energiezuiniger te maken. De ingreep is eenvoudig, vergt weinig tijd en bezorgt de huisbewoners een minimale overlast.

Dankzij de energiebesparing is de relatief lage investeringskost snel terugverdiend. Achteraf kun je als huiseigenaar rekenen op meer wooncomfort. Bovendien kun je voortaan op twee oren slapen, want zowel voor het materiaalgebruik als voor de uitvoering is nu op basis van wetenschappelijk onderzoek een kwaliteitskader opgesteld. Dit kader wordt weldra opgenomen in de premie voor na-isolatie van spouwmuren, toegekend door de Vlaamse overheid via de netbeheerders.

 

Energiewinst voor half miljoen huizen

Om de Europese 2020-doelstelling inzake de daling van het primair energieverbruik met 20% te halen, moeten bestaande woningen energiezuiniger worden. In Vlaanderen vormt vooral de isolatie van buitenmuren nog een fikse uitdaging. Volgens de laatste REG-enquête van de Vlaamse overheid (2011) heeft 59% van de bestaande woningen (of 1,5 miljoen woningen) geen geïsoleerde buitenmuren. Ongeveer de helft daarvan – of 750 000 woningen – heeft niet-geïsoleerde spouwmuren. Hier valt dus nog heel wat winst te realiseren, te meer daar ongeveer 600 000 woningen met een spouwmuur in aanmerking komen na-isolatie via de spouw.

 

Premie voor na-isolatie spouwmuren

Om twijfelaars over de streep te trekken, kent de Vlaamse overheid een premie toe als de spouwmuren van bestaande woningen door een aannemer worden nagevuld met isolatiemateriaal. Mits aan de voorwaarden is voldaan, voorzien de netbeheerders in een financiële tussenkomst van 6 euro per m², met een maximum van 800 euro.

De voorwaarden om deze premie te kunnen genieten, zijn:

• het isolatiemateriaal moet een lambdawaarde van maximaal 0,065 W/mK hebben,
• de spouw moet minstens 5 cm breed zijn,
• de spouw moet volledig worden nagevuld,
• vanaf 1 juli 2012 moet de aannemer een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de toepasselijke Technische Specificatie (STS).

Een algemene vereiste voor alle premies voor isolatie-ingrepen aan bestaande woningen is dat de woning voor 1 januari 2006 op het energiedistributienet werd aangesloten.

 

Meer informatie: Energiesparen.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in