Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Na-isoleren van spouwmuren

Als je spouwmuren van een bestaand gebouw wilt isoleren – we noemen dat hier ‘na-isoleren’ – moet je eerst aftoetsen of die bestaande muren wel in aanmerking komen voor na-isolatie in de spouw. Je doet dat door dit stappenplan te volgen.
 

Stap 1: Spouwmuur of niet?

Waaraan herken je een spouwmuur? De ouderdom van de woning vormt een eerste aanduiding: spouwmuren dateren van na de Tweede Wereldoorlog. Een andere indicatie is dat alleen de lange zijde van de gevelstenen zichtbaar is, en dus niet de kopse kant. De aanwezigheid van open stootvoegen, dat wil zeggen openingen in het voegwerk waarlangs het water dat in de spouw belandt weer wordt afgevoerd, duidt eveneens op een spouwmuur.

Ook de dikte van de muur is een aanwijzing: muren van 24 cm of minder zijn geen spouwmuren. De spouw is eventueel zichtbaar op de zolder of bij werkzaamheden aan ramen of deuren. Als je twijfelt, kun je in de muur boren. Als de boor plots in het lege belandt, is er een spouw.

 

Stap 2: Geschikt voor na-isolatie?

De aannemer gaat via een inspectie vooraf na of de spouwmuur en de woning geschikt zijn voor navulling met isolatie.

De muur is niet geschikt voor na-isolatie als:

• De gevelsteen en/of de metsel- en voegmortel niet vorstbestendig is;
• Het buitenspouwblad dampremmend is: geglazuurde baksteen, tegels, mozaïek, bepaalde verven of pleisters.
• De gevel sterk blootgesteld is aan slagregen (kust, open landschap, hoge gebouwen).

 

Waar moet je samen met de aannemer nog op letten?

• Is de gevel beschadigd, bv. door scheurvorming? Dan moet je eerst de oorzaak worden gezocht en de schade hersteld.
• Is de spouw voldoende breed en niet te sterk verontreinigd (mortelbaarden, resten van mortel en bakstenen)? Zijn de spouwankers in goede staat, zodat de stabiliteit niet in het gedrang kan komen tijdens het navullen? Deze controle gebeurt meestal met een endoscoop waarmee de aannemer in de spouw kan kijken.
• Als er sporen zijn van regendoorslag, moet eerst de oorzaak worden aangepakt. Ook gebreken aan de hemelwaterafvoer, dakranden of muurkappen moeten vooraf worden hersteld.
 

Bij na-isoleren extra aandacht geven aan:

• Schoorstenen, ventilatie- en afvoerkanalen doorheen de gevels.
• Drainageopeningen (open stootvoegen).
• Ventilatie van de kruipruimte: zij mag niet worden geblokkeerd door de navulling.
• Openingen in het binnenspouwblad: elektriciteitsleidingen, schakelaars, stopcontacten, ingebouwde kasten, brievenbussen, rolluik- en zonweringskasten, openingen in de zolderruimte.

 

Stap 3: Een correcte offerte?

Pertinente vragen die je je zeker moet stellen, zijn:

 • Heeft de aannemer de buitenmuur geanalyseerd?
 • Is zijn prijs per m² met of zonder btw?
 • Gaat het om een netto oppervlakte zonder raam- en deuropeningen? Zijn de afwerking van de ramen en de plaatsing van eventuele steigers inbegrepen?
 • Kan de aannemer aantonen dat hij conform de Technische Specificatie werkt, zodat ik vanaf juli nog recht heb op de premie?
 • Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij problemen?
 • Kan de aannemer de nodige referenties voorleggen?

Stap 4 Een goede uitvoering?

Ga na of de aannemer de isolatiewerken goed uitvoert. Denk daarbij aan:

 • Alle vul- en ontluchtingsopeningen moet de aannemer maken, nog voor het navullen begint, om zo te vermijden dat er stof en vuil op de isolatie valt.
 • Eventueel is een verticale spouwafsluiting nodig tussen twee woningen of tussen wel en niet te isoleren geveldelen.
 • Tijdens het vullen moet de aannemer visueel controleren of de spouw gelijkmatig is gevuld.
 • Voor bepaalde isolatiematerialen (vb. minerale wol) moet de aannemer de densiteit van het na-isolatiemateriaal controleren tijdens het vullen.

 

Stap 5: De gepaste nazorg?

Na het vullen met isolatie maakt de aannemer alle openingen in de buitengevel netjes dicht in de oorspronkelijke voegkleur. De aannemer gaat na of alle kanalen (schoorsteen, ventilatie, afvoeren) weer open zijn en of de rolluik- en zonweringskasten functioneren. Hij bevestigt roosters die hij heeft verwijderd opnieuw op hun plaats en verwijdert alle vuil. Indien nodig staat hij in voor een controle achteraf. Dat kan visueel, met een endoscoop of via een thermografie gebeuren.
Hij bezorgt de klant een verklaring van overeenkomstigheid met de Technische Specificatie voor de aanvraag van de subsidies via de netbeheerder.

 

Goed geïsoleerd? Ventileren!

Een beter luchtdicht gemaakte woning moet meer worden geventileerd, anders kunnen vooral in kleinere woningen en in vochtige ruimtes (keuken, badkamer) condensatieproblemen ontstaan.

Wat als spouwisolatie niet kan?

In dat geval kun je volgende alternatieve mogelijkheden overwegen, om de buitenmuren te isoleren:

 • Isoleren langs de buitenzijde en daarop een nieuwe buitenafwerking (baksteen, pleister, hout, metaal, kunststof, …) aanbrengen. Er is een premie van 15 euro per m² met een maximum van 2 000 euro mogelijk, toegekend via de netbeheerder.
   
 • Isoleren langs de binnenzijde via een voorzetwand: delicaat en met enkele nadelen.

o Je moet binnenruimte opofferen.
o De uitvoering moet perfect zijn om condensatieproblemen te vermijden. De thermische massa van het dragend metselwerk wordt kleiner, waardoor je een lager zomercomfort krijgt. De massieve wand kan immers de warmte minder bufferen.
o Een vorstgevoelige buitengevel vormt een risicofactor.
o Koudebruggen zijn amper te voorkomen.
o Voor isoleren langs de binnenzijde wordt geen premie via de netbeheerder toegekend.

 

Bron: VEA en WTCB, 7 februari 2012

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in