Minister Peeters wil bestaande woningen ook energievriendelijk maken

Vlaams minister voor Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Kris Peeters heeft twee nieuwe projecten uitgewerkt om de bestaande woningmarkt ook te bewegen tot een groter energiebewustzijn. De EPB die begin dit jaar werd ingevoerd legt bouwers en verbouwers al strenge eisen op inzake de energieprestatie van hun woning. Met een uitbreiding van de openbare dienstverplichtingen voor de netbeheerders enerzijds hoopt de minister dat het aantal premies voor rationeel energiegebruik vanaf 1 januari 2008 verdubbelt. Daarnaast start de minister het Energierenovatieprogramma 2020. Dit verplicht iedere bestaande woning om tegen 2020 aan bepaalde energienormen te voldoen.


Vanaf 1 januari 2008 wil minister Peeters een versnelling hoger schakelen inzake de premies die de netbeheerders aanbieden.
Het premiesysteem van de netbeheerders is zeker al goed gekend. Ongeveer 33 700 Vlaamse huishoudens hebben in 2005 een premie aangevraagd bij de netbeheerders. Samen goed voor een totaal bedrag van 5,1 miljoen euro. Vooral de condensatieketel, superisolerende beglazing en dakisolatie zijn populaire maatregelen.
Vanaf 2008 wil de minister nog betere resultaten boeken, omdat een te groot energiebesparingspotentieel onbenut blijft.
Zo wil de minister dat de netbeheerders vanaf 2008 de energiebesparingsdoelstelling verhogen. Iedere netbeheerder zal jaarlijks 2% energiebesparing moeten realiseren bij zijn huishoudelijke afnemers en 1,5% bij de niet-huishoudelijke eind-afnemers. In vergelijking met 2003 gaat het bij de huishoudens om een verdubbeling. Met deze maatregel wil de minister de netbeheerders toe aanzetten om hogere premies of meer ingrepen of aankopen van gezinnen vatbaar te maken voor een premie.
Daarnaast zal de minister de zachte acties niet meer valoriseren. Energieboekhoudingen, energieaudits en energiezorgsystemen zijn noodzakelijke acties om gebruikers te sensibiliseren. Maar aangezien deze acties geen onmiddellijk energiebesparingsresultaat bereiken - maar pas na de uitvoering van de aanbevelingen uit deze onderzoeken - zal de minister ze niet meer valoriseren.
In dezelfde lijn hiermee zal de minister actieverplichtingen invoeren, dit naast de opgelegde resultaatsverplichtingen. De minister kan met andere woorden de netbeheerders verplichten om overal in het Vlaamse gewest innovatieve projecten op te zetten, net als initiatieven te nemen die concrete energiebesparingen opleveren. Een marktverkenning zal uitwijzen welke verrichtingen of welke toestellen in aanmerking komen.

Doelgroepenbeleid
Verder wil de minister een bijsturing van het doelgroepenbeleid. Uit onderzoek is gebleken dat de doelgroepenaanpak onvoldoende is uitgewerkt. Vooral de groep van de beschermde afnemers – dit zijn mensen met een laag inkomen – wordt momenteel onvoldoende bereikt. De minister heeft hier voorgesteld om kortingbonnen toe te kennen voor de aankoop van energiezuinige koelkasten en wasmachines, energiebesparende maatregelen te ondersteunen bij sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, infosessies te organiseren in samenwerking met de OCMW’s en hogere premies te voorzien voor mensen die in armoede leven.
Tot slot wil de minister streven naar een grotere uniformiteit tussen de verschillende acties. De acties verschillen niet alleen over Vlaanderen, ook de premievoorwaarden en de hoogtes van de premies verschillen van netbeheerder tot netbeheerder. De voorwaarden verschillen ook nog eens van dezer van de belastinvermindering voor particulieren. Dit leidt tot ondoorzichtigheid en verwarring bij de eindgebruikers. Daardoor heeft de minister één werkwijze vastgelegd waardoor grotere eenvormigheid wordt gerealiseerd.

Energierenovatieprogramma 2020
Anno 2006 zijn in Vlaanderen nog heel wat woningen te vinden die niet energievriendelijk zijn: ze bezitten nog enkel glas, hebben geen dak-, muur- of vloerisolatie of worden verwarmd met een verouderde verwarmingsinstallatie.
Bovendien kent het woningpatrimonium een trage vernieuwingsgraad (ongeveer 1% per jaar). De fiscale voordelen en premies voor energiebesparing blijken ontoereikend om binnen de bestaande woningen verandering te brengen is deze situatie.
Er is dus werk aan de winkel om deze woningen energievriendelijk te krijgen. Daarom start de minister een grootschalig en langetermijn energierenovatieprogramma van het Vlaamse woningenpark op. De minister laat momenteel een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om na te gaan welke mix van instrumenten moet leiden tot de realisatie van deze doelstelling.
In 2020 zouden alle Vlaamse woningen over dak- of zoldervloerisolatie moeten beschikken en minstens verbeterd dubbel glas en een energiezuinige verwarming moeten hebben. Isolatie van de muren zou worden ondersteund, terwijl elektrische verwarming en airconditioning worden ontmoedigd.
Naast de bestaande stimulansen wordt gedacht aan bijkomende financiële tegemoetkomingen en een uitgebreide mediacampagne.
Het Vlaams Energieagentschap zal in 2007 de doelstellingen uitwerken en de middelen voorbereiden om van deze actie een succes te maken.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in