Luchtdichtheidsmeting

Wie inspanningen heeft gedaan om tot een goed luchtdichte woning te komen, wil natuurlijk weten hoe de woning scoort. Die test gebeurt via een luchtdichtheidsmeting of ook wel blowerdoortest of pressurisatie genoemd.

Hoe werkt een luchtdichtheidsmeting?

 • De meting gaat uit van de principes overdruk en onderdruk
 • Om die situaties van overdruk en onderdruk te creëren wordt een ventilator in een opening geplaatst
 • Deze ventilator zuigt lucht in de woning (overdruk) tot er een drukverschil van 50Pa (Pascal) wordt bereikt. Omdat de woning luchtlekken vertoont, moet de ventilator blijven draaien
 • De sensoren in de ventilator meten vervolgens hoeveel lucht er wordt verplaatst in de woning (volume) binnen een bepaalde tijd. Die meting laat toe de mate van luchtdichtheid te berekenen
 • Na de meting in overdruk wordt de test herhaald, maar nu zuigt de ventilator lucht uit de woning totdat er een onderdruk van 50Pa ontstaat
 • Bij de test in overdruk wordt dus gemeten hoeveel lucht er via lekken naar buiten kan, bij de test in overdruk wordt nagegaan hoeveel lucht er via lekken naar binnen kan
 • De twee verschillende metingen zijn nodig omdat gebouwdelen anders reageren bij overdruk of onderdruk. Een opendraaiend raam bijvoorbeeld zal bij overdruk tegen de rubbers van het raamprofiel aangedrukt worden en geen lekken vertonen. Bij onderdruk wordt de vleugel net van de rubbers afgezogen waardoor er – bij een slechte afstelling van het raam - wel een luchtlek kan ontstaan
 • Procedure: De ventilator en de sensoren worden bij voorkeur geplaatst in een veilig toegankelijke opening die de grootste luchtdichtheid biedt. Dit zijn in volgorde van belangrijkheid:
  1. Vensterdeur of een venster met een elastische dichting over de volledige omtrek
  2. Een deur met een afdichting onderaan (dorpel of guillotineplint)
  3. Een deur zonder afdichting onderaan
 • De meting dient verder te gebeuren in overeenstemming met de norm NBN EN 13829:2001

De eenheid van luchtdichtheid

De mate van luchtdichtheid drukken we uit in n50 h-1. Dit getal geeft aan hoeveel maal per uur de volledige luchtinhoud van het huis door kieren en spleten verloren gaat bij een drukverschil van 50Pa.
 • Een gewone woning scoort een gemiddelde van 7 à 12 h-1
 • Een laagenergiewoning gaat naar een n50 van 1 à 1,5 h-1. Dit betekent dat bij zware wind per uur 1 à 1,5 maal de volledige binnenlucht naar buiten wordt geblazen of gezogen
 • Bij een passiefhuis mag de n50h-1 waarde maximaal 0,6 bedragen
 • Per 1 h-1 dat je beter scoort ten opzichte van de basiswaarde 12 daalt ook je E-peil met ongeveer 1 punt. Dus een goede luchtdichte woning kan een verschil van 10 à 11 punten maken

Tijdstip van de luchtdichtheidsmeting

 • Een luchtdichtheidsmeting mag niet uitgevoerd worden wanneer de windsnelheid hoger licht dan 3 Beaufort (>6m/s)
 • Overweeg of het zin heeft om een A-test en een B-test uit te voeren
 • De B-test wordt al tijdens de werffase uitgevoerd en laat toe om grote lekken in de gebouwstructuur te vinden. Zo kun je ze nog verholpen voor de verdere afwerking
 • De B-test kan ten vroegste gebeuren wanneer de gebouwschil volledig dicht is. Alle ramen en deuren in de te metenzone moeten dus geplaatst zijn
 • Een B-test is sterk aangeraden wanneer het gebouw aan strenge eisen moet voldoen, zoals een passiefhuis
 • De A-test is de finale test die de definitieve luchtdichtheid bepaalt.

Voorbereiding van de luchtdichtheidsmeting

 • Sluit alle opengaande elementen: ramen, deuren, ventilatieroosters,…
 • Openingen die geen sluitingsinrichting hebben, dienen open te blijven: afvoer droogkast, afvoer dampkap, rookanaal haard, waskoker, monden voor een centrale stofzuiger, …
 • De automatische werking van toevoeropeningen moet gedeactiveerd worden zodat deze openingen tijdens de meting gesloten blijven
 • Luchtopeningen van de mechanische ventilatie of airconditioning moeten afgedicht worden
 • Openingen waaraan nog gewerkt wordt of die wachten op de definitieve plaatsing van een toestel mogen niet afgedicht worden tijdens de meting
 • Openingen die in normale gebruiksomstandigheden van het gebouw niet gebruikt worden, mogen duurzaam en adequaat afgedicht worden

Kostprijs van een luchtdichtheidsmeting

De prijs voor een luchtdichtheidsmeting varieert van 300 tot 450 euro, al is er geen vaste richtlijn. Controleer voor de meting wel of de firma die de meting uitvoert de nodige ervaring heeft en met geijkte materialen werkt. Misschien kan je architect wel enkele deskundigen aanduiden bij wie een gedetailleerde offerte opvraagt.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in