Financiele aspecten

Lening met bijkomende waarborgen

Kredietinstellingen kennen het liefst een lening toe wanneer deze minstens voor 100% wordt ingedekt door waarborgen. Voor een woonkrediet wordt vrijwel altijd een hypotheek genomen op de woning. Er bestaan ook leningen met bijkomende waarborgen.

Is de waarde van deze woning echter onvoldoende, dan zijn er nog een aantal mogelijkheden om deze 100% dekking te bieden aan de bank. Zo kan je bijvoorbeeld een groepsverzekering als bijkomende waarborg aan je krediet laten koppelen. Hetzelfde geldt voor een pensioenspaarcontract dat al enkele jaren loopt.
Ook een andere woning of en lopende belegging kan gebruikt worden als onderpand.

Borg van derden

Het is ook mogelijk dat anderen dit voor je doen. Ouders kunnen bijvoorbeeld roerende of onroerende goederen als waarborg aan de kredietinstelling geven.  Zo kan je toch een krediet aan de laagste rentevoeten opnemen.

Persoonlijke borg

Een andere piste is dat iemand zich persoonlijk borg voor je stelt. Deze persoon neemt dan solidair alle verplichtingen op zich die voor jou als ontlener gelden. Als de terugbetalingen niet stipt gebeuren, dan kan de bank deze persoon (borg) vragen om de betalingen te doen.
Zo’n engagement heeft verreikende gevolgen. Bij langdurige achterstallen zou de bank bijvoorbeeld kunnen beslissen de woning van de borg openbaar te verkopen.
Goed om weten is ook dat wie zich borg heeft gesteld, moeilijk zelf nog een lening kan opnemen.

Met dank aan Hyposmart

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in