Financiele aspecten

Lagere btw nu bij alle aannemers

De toepassing van de verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% in de bouwsector zijn vanaf 17 juni niet meer gekoppeld aan de verplichte registratie als aannemer.


Het koninklijk besluit dat de registratievoorwaarde schrapt voor de toepassing van de verlaagde btw-tarieven, is op 7 juni in het Staatsblad verschenen.
Vanaf donderdag kan iedereen het 6%-tarief in de bouw kan toepassen zonder registratie. Ter herinnering: het moet daarbij gaan om één van volgende gevallen:

• renovatie van woningen ouder dan 15 jaar
• renovatie van woningen tussen de 5 en de 15 jaar oud
• bouw en renovatie van privé-woningen voor gehandicapten
• bouw en renovatie van instellingen voor gehandicapten
• bouw en renovatie van sociale woningen voor sociale huisvestingsmaatschappijen
• afbraak en heropbouw van woningen in 32 steden (definitieve maatregel)
• schrijf van 50.000 euro voor nieuwbouw (tijdelijke maatregel)
• afbraak en heropbouw in heel België (tijdelijke maatregel)
• bouw en renovatie van sociale woningen van OCMW’s, provincies en dergelijke (tijdelijke maatregel)

Ook voor de toepassing van het 12%-tarief in de bouwsector (bouw en renovatie van sociale woningen van o.a. OCMW’s en provincies) verdwijnt de voorwaarde dat de aannemer geregistreerd moet zijn.

Bouwunie zegt in een reactie dat er een andere regeling zou moeten komen in plaats van de registratievoorwaarde. “Dit om te vermijden dat malafide bouwbedrijven een nog groter marktaandeel gaan inpikken van de reguliere bouwbedrijven”, aldus Bouwunie.

“Een mogelijke, goedkope en praktisch haalbare, denkpiste is het linken van de toepassing van de verlaagde btw-tarieven in de bouwsector, aan het al dan niet hebben van fiscale schulden van het bouwbedrijf. Dit laatste is gemakkelijk en eenvoudig na te gaan op de al bestaande openbare fiscale databank.’

Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in