L

LA

Het gehoorsmatig of A-gewogen geluiddrukniveau; uitgedrukt in dB

Lage energiewoning

Een lage energiewoning (ook wel LEW) is een woning die er in zijn totaalconcept op gericht is minder energie (verwarming, apparaten,…) te verbruiken dan een traditionele woning. Een laag energiewoning verbruikt zo’n 12 000 à 13 000 kWh aan energie op jaarbasis en is daarmee gemakkelijk 50% zuiniger dan een traditionele woning.

Lambdawaarde (λ-waarde)

De lambdawaarde van een materiaal is de thermische geleidbaarheid of de hoeveelheid warmte die door een meter dikte van het materiaal gaat, per tijdseenheid, per m² en per graad C verschil tussen de twee zijden van het materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, des te hoger de thermische weerstand.

Lamellen

zonwering die tegen de gevel boven raampartijen wordt gemonteerd.

Lastenboek

Er is een verschil tussen een administratief en technisch lastenboek. Een administratief lastenboek beschrijft de rechten en plichten van jou en de architect. Omvat verder onder andere de contractuele bepalingen met de aannemers over de aanneming, de uitvoering en de kostprijs, de uitvoeringstermijn, eventuele boetes en waarborgen, ... bij het (ver)bouwen van een woning. Het technische lastenboek of bestek omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de ligging, de aard van de werken, de uitvoering en de kwaliteit en verwerking van materialen.

Lateraal geluid

Bij luchtgeluid brengt een bron de lucht aan het trillen, bijvoorbeeld door te praten, radio, tv,… Deze trillingen planten zich voort door de lucht en brengen op hun beurt onze trommelvliezen of gebouwdelen aan het trillen.

Legionellabesmetting

Ziekteverwekkende kiemen die voorkomen in sanitaire installaties met stilstaand water dat niet regelmatig op hoge temperatuur wordt gebracht (+70°C)

Lessenaarsdak

Soort van dak dat bestaat uit slechts één dakschild, dat onder een zeker helling is aangebracht.

Lichtdoorlatend beton

Beton verweven met optische vezels die licht doorlaten. Schaduwen en silhoueten geraken hierdoor zichtbaar.

Lichttunnel

Een buizensysteem met spiegels brengt daglicht via het platte of hellende dak tot een ruimte in de woning. Dankzij het spiegelsysteem kan de buis een bocht maken om zo op de gewenste plaats uit te komen.

L’nT,w

Het contactgeluidniveau in een lokaal wanneer een contactgeluidmachine in een ander lokaal op de vloer in werking is; nT verwijst naar het gebruik van een referentie nagalmtijd, w verwijst naar de gehoorsmatige beoordeling (weighted); uitgedrukt in dB

Loggia

Dit is een open ruimte gedragen door zuilen of pilaren bijvoorbeeld zoals in een veranda.

Luchtdichtheid

De luchtdichtheid van een woning geeft aan hoeveel lucht er verloren gaat doorheen kieren en spleten. Een slechte luchtdichtheid zorgt voor onnodige warmteverliezen, verkeerde ventilatie,… Voorbeelden van luchtlekken zijn kieren aan ramen en deuren, een brievenbus in de deur,…

Luchtgeluid

Geluidstrillingen kunnen ook worden doorgegeven via doorlopende vloeren of wanden en zodoende een scheidende constructie omzeilen. Dit wordt ook wel flankerend of lateraal geluid genoemd.

 

Overzicht bouwlexicon

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in