Kwartsstof bedreigt gezondheid bouwarbeiders

De Belgische bouwsector heeft amper oog voor de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met de inhalering van kwartsstof. Dat zegt de Federale Overheidsdienst Arbeid. Vooral bij het slijpen en snijden van beton komt heel wat schadelijk kwartsstof vrij.


Amper maatregelen

Bij controles van de Nederlandse arbeidsinspectie bleek dat op 75 procent van de geïnspecteerde bouwwerven weinig of niets gedaan werd tegen de aanwezigheid van kwartsstof. "In België is de situatie nog erger", aldus Roger Grosjean, hoofd van het laboratorium voor industriële toxicologie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. "In Nederland is de sensibilisatie voor het probleem veel groter. Van bewustwording voor de problematiek is bij onze bouwnijverheid weinig te merken. Het gereedschap is voorzien van de nodige randapparatuur om kwartsstof te bestrijden, maar deze wordt om allerlei redenen niet gebruikt. Een gedragsverandering is noodzakelijk. Dit is moeilijk te verwezenlijken aangezien het verband tussen de blootstelling en de gevolgen onduidelijk is en pas in een verre toekomst optreedt."


Mijnwerkerslong

Kwarts komt in zowat alle betonproducten voor. Bij het slijpen van beton komt heel wat kwartsstof vrij. De inhalering ervan kan op lange termijn voor gezondheidsproblemen zorgen, vergelijkbaar met de gekende sluimerende kwalijke gevolgen van asbest. Professor Wilfried De Backer, hoogleraar longziekten aan de Universiteit Antwerpen: "De aandoening die je oploopt na de inhalatie van silicium of kwartsstof wordt omschreven als silicose of mijnwerkerslong. Er treedt longfibrose op. Dit kan dan leiden tot ademnood en zuurstoftekort."


Asbesttoestanden

Roger Grosjean vult aan: "Uit onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) is gebleken dat blootstelling aan kwartsstof de kans op longkanker aanzienlijk verhoogt." Pieter De Munck, directiehoofd Limburg - Vlaams-Brabant van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: "Het probleem wordt in de bouw pas recent ernstig genomen. Daarnaast worden de machines almaar groter en kunnen ze grotere oppervlaktes bewerken waardoor er meer stof vrijkomt. De bouwsector houdt er tot op zekere hoogte rekening mee, maar van een mentaliteitswijziging is nog geen sprake. Net zoals met gehoorschade begint men zich er pas tegen te wapenen als het eigenlijk al te laat is. Het is van enorm belang dat asbesttoestanden, zoals dat in het verleden het geval was, vermeden worden."

Bron: Het Belang van Limburg

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in