KBC verlaagt rente woningkredieten en kaskredieten

De gisteren aangekondigde verlaging van de kortetermijnrente door de Europese Centrale Bank heeft voor de particulieren en de ondernemingen die bij KBC willen lenen voor een woningkrediet of kaskrediet een gunstig effect. KBC verlaagt de tarieven voor die kredieten al vanaf woensdag 12 november.


De renteverlaging door de Europese Centrale Bank was bedoeld om zuurstof in de economie te pompen en zo een verdere verzwakking van de conjunctuur te beperken.
KBC heeft beslist om de rentedaling verder te vertalen naar de woningkredieten en de kaskredieten. KBC wenst zo zijn rol als motor in de Belgische economie op een duurzame en rendabele manier te blijven vervullen. De bank-verzekeraar komt met deze beslissing eveneens tegemoet aan de vraag van overheden en ondernemingen om onze economie de nodige ademruimte te geven.

KBC past rente woningkredieten aan
De tarieven voor woningkredieten waren de afgelopen drie maanden al gedaald. KBC past wekelijks zijn tarieven voor woningkredieten marktconform aan. De laatste dagen zijn vooral de tarieven voor woningkredieten die het dichtst aanleunen bij de kortetermijnrente gedaald.
Zo voorziet KBC vanaf woensdag 12 november 2008 een verlaging van de basisrente van 6,37% naar 6,10% voor kredieten met een looptijd van 20 jaar met een jaarlijkse renteherziening. Cliënten die voldoen aan de voorwaarden van het KBC-Comforttarief genieten op dit basistarief nog een korting en kunnen lenen tegen 5,60%.

Ook voor cliënten die vandaag al een woningkrediet met een variabele rente hebben, is er goed nieuws. De daling van de rentevoet heeft immers ook een effect op de referentie-indexen die worden gehanteerd bij contractuele renteherzieningen.
Een voorbeeld: Een jaarlijks aanpasbaar krediet is vorig jaar in november afgesloten tegen een rentevoet van 5,25% en met een referentie-index van 4,028. In november 2008 komt het krediet de eerste maal in aanmerking voor renteherziening. De waarde van de referente-index bedraagt 3,783, een daling met ca. 0,25. De rentevoet van het krediet zal ook met 0,25% dalen.
In sommige gevallen is het krediet mogelijk afgesloten of laatst herzien in een periode van een lagere referentie-index. Voor die cliënten zal de nieuwe rentevoet na de renteverlaging minder sterk stijgen dan enkele maanden geleden het geval zou zijn geweest.

KBC past rente aan op kaskredieten
Naar aanleiding van de verlaging van de kortetermijnrente door de Europese Centrale Bank heeft KBC ook beslist om vanaf woensdag 12 november 2008 de rente op kaskredieten te verlagen van 9,80% naar 9%.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in