KBC

1. Al meer dan 15 jaar
2. Paleis 8 "Bankvillage"
3. Naast het woningkrediet zullen dit jaar ook de tuinlening (Lening op Afbetaling voor tuin) en de decoratielening (Lening op Afbetaling voor decoratie) in de kijker staan. Het woningkrediet wordt gepromoot aan de hand van onze buitenaffiches die een rechtstreekse link hebben met de tv-spot rond ons woningkrediet. De tekst luidt "Val niet voor percenten. Een woningkrediet met advies komt goedkoper uit."
Wie op de Batibouwstand een afspraak maakt met een KBC-bankkantoor voor hetzij een woningkrediet of een decoratielening, hetzij een tuinlening, krijgt een bon mee die recht geeft op respectievelijk een gratis exclusief interieurboek of een tuinboek nadat ze op een vrijblijvend adviesgesprek in het kantoor geweest zijn.
4. KBC heeft sedert eind 2006 het KBC-Comfortkrediet dat een voorwaardelijke korting geeft aan de cliënt/prospect wanneer deze naast het woningkrediet, ook een schuldsaldoverzekering en een woningpolis bij KBC afsluit en zijn loon op een KBC rekening laat storten.
Onze 3 gratis opties op datum van variabiliteit bij de variabele kredietformules blijven een grote troef:
o Het gratis verlengen of verkorten van de looptijd met maximum 20% van de oorspronkelijke looptijd (tot max. 30 jaar voor een verlenging)
o Het gratis omschakelen naar een andere variabele kredietformule
o Het gratis omschakelen van mensualiteiten naar gelijke kapitaalsaflossingen en vice versa.
Afhankelijk van zijn veranderde financiële toestand kan de cliënt zelf kiezen of hij hiervan gebruik wenst te maken of niet.
KBC heeft bovendien ook per gekozen kredietformule een aangepast tarief naargelang de gekozen looptijd.
Op die manier kunnen we nog beter op maat van de cliënt een aangepast voorstel uitwerken.
5. Het is niet alleen het tarief dat de kostprijs van een woningkrediet bepaalt. De gekozen kredietformule, de looptijd, fiscale optimalisatie, … al deze aspecten bepalen hoeveel de cliënt uiteindelijk betaalt voor zijn woningkrediet.
Zonder dit advies kan een lager tarief op het einde van de rit toch meer kosten dan een woningkrediet die met al deze aspecten rekening houdt. Vooral de combinatie van fiscale optimalisatie en looptijd spelen hierin een belangrijke rol. Daarom heeft KBC ook zijn kredietformules gedifferentieerd naar looptijd. Per gekozen kredietformule is er een aangepast tarief naargelang de gekozen looptijd.
6. De tarieven... Net omwille van bovenstaand feit willen we de mensen erop wijzen dat men zich niet mag blind staren op enkel tarieven. Zoals gezegd kan een hoger tarief toch een lagere kostprijs geven op het einde van het krediet. Louter een tarief meegeven gaat dus niet. Daarvoor moet een advies op maat van de cliënt gegeven worden. Dit vereist dus een degelijk, gespecialiseerd advies waarin onze KBC adviseurs kredieten in de kantoren heel onderlegd zijn.

Meer info: Kbc.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in