Kamer kent wettelijk samenwonenden automatisch erfrecht toe

De Kamer heeft donderdag een wetsontwerp goedgekeurd dat wettelijk samenwonenden automatisch erfrecht toekent wanneer één van de twee sterft. De langst levende samenwonende krijgt voortaan automatisch het vruchtgebruik van de woning en de huisraad. Alleen het Vlaams Belang stemde tegen het wetsontwerp.


De wet van 23 november 1998 biedt wel een juridische omkadering voor wettelijk samenwonenden, maar het statuut heeft geen gevolgen op het vlak van erfopvolging. Zelfs indien er een testament wordt opgemaakt, heeft de langstlevende samenwonende slechts recht op een beperkt deel van de nalatenschap.

Het wetsontwerp dat in plenaire Kamer een ruime meerderheid achter zich kreeg, kent automatisch erfrecht toe aan wettelijk samenwonenden.

De langstlevende samenwonende krijgt voortaan sowieso - zonder dat daarvoor een testament dient te worden opgesteld - het vruchtgebruik van de woning en de huisraad die er zich in bevindt. Nu is het zo dat de wettelijke bescherming van de gezinswoning stopt bij overlijden.

Een gelijkschakeling van het erfrecht tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden komt er niet. Ook in het nieuwe systeem blijven nog een aantal verschillen bestaan. De nieuwe regeling geldt niet voor feitelijk samenwonenden.

Bron: Het Belang van Limburg

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in