Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Isoleren: enkele begrippen

Iedereen die bouwt of verbouwt, komt steevast in aanraking met een aantal technische begrippen rond isolatie en ventilatie. Hier een verklarend overzicht en meer uitleg over de genoemde begrippen. 

EPB

Wanneer men een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of een melding maakt voor bouwwerken in Vlaanderen, dienen deze te voldoen aan specifieke energieprestatienormen. Deze normen worden ook wel de EPB-eisen genoemd, wat staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'. Het is van belang om bij bouwprojecten in Vlaanderen deze eisen in acht te nemen om aan de geldende regelgeving te voldoen en te zorgen voor een energiezuinig en comfortabel binnenklimaat.

Voorwaarden 

De energieprestatie en binnenklimaat eisen, ook wel EPB-eisen genoemd, zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

 • De bestemming van het gebouw, zoals woningen, winkels, sporthallen en meer.
 • De aard van de bouwwerkzaamheden, zoals nieuwbouw, renovatie, of een grootschalige energetische renovatie.
 • Het jaar waarin de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning of de melding wordt gedaan.

De EPB-eisen worden om de paar jaar aangescherpt om te voldoen aan de nieuwste energieprestatie- en binnenklimaatstandaarden. Vanaf 2021 geldt bijvoorbeeld dat alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen bijna-energieneutraal moeten zijn.

EPB-eisen voor je bouwproject

Gebruik de online EPB-wegwijzer voor meer informatie

Om erachter te komen of uw bouwproject moet voldoen aan de EPB-eisen, kunt u de online EPB-wegwijzer op de EPB-pedia gebruiken. Door het invullen van enkele specifieke gegevens krijgt u een idee van de eisen waaraan uw project moet voldoen.

Overzicht van de verschillende EPB-eisen

De EPB-eisen verschillen voor elk gebouw en zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • Bestemming van het gebouw: de eisen voor woningen verschillen bijvoorbeeld van die voor kantoren, scholen, horeca, winkels, ziekenhuizen, industriële gebouwen, landbouwbedrijven, enz. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de Bestemmingen pagina op de EPB-pedia.
 • Aard van de werken: de eisen voor nieuwbouw verschillen van die voor bijvoorbeeld renovatie of ingrijpende energetische renovatie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Aard van de werken op de EPB-pedia.

 • Jaar van aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning: het jaar waarin u de stedenbouwkundige vergunning hebt aangevraagd, bepaalt de EPB-eisen die van toepassing zijn op uw project en niet het jaar waarin de vergunning is goedgekeurd. U kunt de aanvraagdatum vinden op het ontvangstbewijs van de gemeente of op het postbewijs bij aangetekende verzending.

Op EPB-pedia vindt u de verschillende eisen per bouwaanvragen, hierbij een overzicht: 

Wanneer zijn de EPB-regels van toepassing?

Om te bepalen of uw gebouw onder de EPB-regels valt, moet u rekening houden met de volgende criteria:

 • Het gebouw maakt deel uit van een vergund geheel waarvoor een vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006.
 • Voor het gebouw of de werkzaamheden is de medewerking van een architect vereist.
 • Het gebouw wordt verwarmd of gekoeld.
 • Elk gebouw (behalve industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen of hun vrije tijd doorbrengen wordt beschouwd als verwarmd of gekoeld, ook al is dit niet noodzakelijk het geval.

Uitzonderingen op de EPB-plicht

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de EPB-plicht niet van toepassing is. Meer informatie over deze uitzonderingen vindt u op de EPB-pedia.

E-peil

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. De score wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder de isolatie, de ventilatie en de verwarming van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

Waarom is het E-peil belangrijk?

Het E-peil is een belangrijke maatstaf omdat het aangeeft hoeveel energie een gebouw verbruikt. Een energiezuinig gebouw verbruikt minder energie dan een gebouw met een hoog E-peil. Dit betekent niet alleen lagere energiekosten voor de bewoners, maar ook een verminderde CO2-uitstoot en een positieve bijdrage aan het milieu. Daarnaast kan een laag E-peil de waarde van een woning verhogen.

S-peil 

Het S-peil geeft de mate van energie-efficiëntie aan van de gebouwschil.

U-waarde

De U-waarde meet de isolatiewaarde van een constructiedeel zoals een dak of muur.

Lambda-waarde

De Lambda-waarde, ook bekend als λ, geeft de isolerende eigenschappen van een materiaal weer.

R-waarde

De R-waarde geeft de warmteweerstand aan van een laag materiaal.

Transmissieverlies

Transmissieverlies is het warmteverlies dat optreedt als gevolg van een temperatuurverschil aan beide zijden van een constructie.

Koudebrug

Een koudebrug ontstaat als er een onderbreking is in de isolatie wat leidt tot warmteverlies.

Luchtdicht bouwen

Naast isolatie is luchtdicht bouwen van cruciaal belang om warmteverlies via kieren en spleten te minimaliseren.

 • De luchtdichtheid van een gebouw kan worden gemeten met een blowerdoortest.
 • Het bereiken van een hoge luchtdichtheid kan leiden tot aanzienlijk lagere netto-energiebehoeften van een woning.

Bron: Vlaanderen.be 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in