Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Isoleren: enkele begrippen

Iedereen die bouwt of verbouwt, komt steevast in aanraking met een aantal technische begrippen rond isolatie en ventilatie. Hier een verklarend overzicht.

EPB

EPB is de afkorting van Energie Prestatie en Binnenklimaat regelgeving. Sinds 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen met een bouwaanvraag, voldoen aan de energieprestatieregelgeving EBP. Ze moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie halen. Bij nieuwbouwwoningen moet je ook zorgen voor een minimale en gecontroleerde ventilatie.

E-peil

Het E-peil is het energierendement van een woning. Dit peil geeft een beeld van het energieverbruik van de woning en haar vaste installaties in normale omstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Er geldt in 2012 en 2013 een maximaal E-peil van E70
. Vanaf 2014 wordt dat E60. Later zal dat E-peil nog zakken.

Om het E-peil te berekenen wordt een waardering gegeven aan alle ingrepen die bij de bouw van de woning invloed hebben op de energieprestatie en het binnenklimaat. Deze parameters (alle hieronder genoemde waarden) vormen samen het E-peil en hun invloed op dit E-peil is elke keer anders. Zo zal de installatie van een zonneboiler in mindere mate meespelen dan de thermische isolatie. Het is dus zeker geen optelling van punten.

I-waarde

Isolatiemateriaal heeft een isolatiewaarde, de I-waarde. Hoe lager deze waarde, hoe beter het materiaal thermisch isoleert. Om hetzelfde isolerend vermogen te krijgen moet een isolatiemateriaal met een hogere I-waarde dikker zijn dan isolatie met een lagere I-waarde.

K-peil

Het K-peil is het totale isolatiepeil van een woning. Het houdt rekening met de warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren en vensters. Het K-peil van je woning mag vanaf 1 januari 2012 maar K40 bedragen. Hoe lager het K-peil, hoe beter je woning geïsoleerd is.

Lambdawaarde of λ-waarde

De λ-waarde of lambda-waarde van een isolatiemateriaal geeft aan hoeveel warmte er per vierkante meter stroomt doorheen 1 meter dikke isolatie wanneer er een temperatuurverschil van 1°C is tussen de binnen- en de buitenzijde van het isolatiemateriaal.

De lambda-waarde duidt dus op de thermische geleidbaarheid van een isolatiemateriaal. Zo varieert de λ-waarde van baksteen tussen 0,35 W/mK en 0,23 W/mK.
Hoe lager de waarde, hoe hoger de thermische weerstand. Of anders gezegd: Hoe lager de λ-waarde, hoe slechter het materiaal de warmte geleidt en hoe beter het materiaal warmte isoleert.

R-waarde

De R-waarde geeft de warmteweerstand van een materiaallaag weer. Deze wordt gebruikt voor de isolerende waarde aan te geven van dubbel glas, muren, vloeren,… Hoe groter of hoger de R-waarde, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter de muur of het dak geïsoleerd is.

Deel je de dikte van het isolatiemateriaal door de λ -waarde of lambda waarde, dan krijg je de R-waarde [m²K/W] van de isolatielaag. De totale R-waarde van een schildeel (muur, dak, vloer, …) bereken je door de R-waarden van de individuele lagen
in dat schildeel (bijvoorbeeld baksteen, isolatie, pleisterlaag) met elkaar op te tellen.

De R-waarde wordt uitgedrukt in m²K/W.

U-waarde of K-waarde

De U-waarde [W/(m²K)] of k-waarde is een warmtedoorgangscoëfficiënt. Deze waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat, meer bepaald door het type en de dikte van het materiaal.

Hoe lager de U-waarde van de gebruikte materialen, hoe beter een bouwdeel isoleert.

Eigenlijk is de U-waarde de ‘inverse’ van de R–waarde (1/R). De U-waarde geeft met andere woorden aan hoeveel warmte er per vierkante meter doorheen de muur vloeit bij 1°C temperatuurverschil tussen binnen- en buitenomgeving.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in