Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Isolatiespecialist: Waarom goed isoleren?

Een goed geïsoleerde woning is belangrijk, want economisch, comfortabel en ecologisch. Onze isolatiespecialist geeft meer uitleg bij deze redenen om zowel nieuwbouw als bestaande woningen goed te isoleren.

Het belang van een goede isolatie staat in de hele bouwsector buiten kijf. Iedereen lijkt dan ook overtuigd te zijn van de goede effecten ervan. Maar ben je nog mee? Weet je wel waarom een goede isolatie van huis of gebouw nu ineens zo belangrijk is?

Voordelen goed isoleren

Er zijn drie redenen om goed te isoleren:

Isoleren is economisch

Een gemiddeld Belgisch gezin spendeert jaarlijks ongeveer 1 500 euro aan brandstof voor verwarming van de woning. Goed isoleren kan er toe leiden dat deze jaarlijkse kost sterk vermindert. De isolatie van de woning heeft een belangrijke invloed op de waarde van de woning. Blijft de energieprijs op dezelfde manier stijgen, dan betalen we over 20 jaar zelfs meer dan 6 maal zo veel als vandaag voor een liter stookolie!

Woningen die slechts matig geïsoleerd zijn zullen over 5 jaar minder waard zijn dan volledig niet geïsoleerde woningen. Reden hiervan: een matig geïsoleerde woning extra isoleren is dikwijls omslachtiger en duurder dan een niet-geïsoleerde woning goed te isoleren. 
Maar wil je over 5 jaar je woning met een meerwaarde verkopen, dan isoleer je best héél goed en volgens de regels van de kunst.    

Isoleren is ecologisch

Slechts weinig mensen twijfelen nog aan het bestaan van het versterkte broeikaseffect. Sinds kort is in Hawaï de CO2-concentratie in de lucht gestegen tot boven 400 ppm (0,04%). De vorige keer dat de concentratie zo hoog was, was ongeveer 3 miljoen jaar geleden. Door de warmere temperatuur lag de zeespiegel toen ongeveer 20m hoger. 
   
Toch mogen we de milieuproblematiek niet enkel beperken tot het broeikaseffect: ook de ontginning van brandstoffen vormt een groot probleem, zeker nu fossiele brandstoffen schaarser worden en de energiesector overgaat tot meer milieubelastende ontginningstechnieken zoals ontginning van schaliegas of van aardolie op de Noordpool.

Door je woning goed te isoleren maak je je minder afhankelijk van die fossiele brandstoffen en stoot de woning bij verwarming ook minder CO2 uit.

Isoleren is comfortabel

Een derde belangrijke reden om goed te isoleren is de verbetering van het leefcomfort. De oppervlakken aan de binnenzijde van geïsoleerde muren of goed isolerend glas zijn in de winter merkelijk warmer dan deze bij niet-geïsoleerde muren en enkel glas. Hierdoor heb je in een geïsoleerde woning minder last van koudestraling. Zo voelt de lucht, bij eenzelfde binnenluchttemperatuur, ook warmer aan in een geïsoleerde woning dan in een niet geïsoleerde woning. Daardoor kun je de verwarming enkele graden kouder zetten en dat leidt dan weer tot een beperkte energiebesparing .

Aangezien het plaatsen van isolatie gepaard moet gaan met de plaatsing van een degelijke luchtdichting zal ook de tocht in de woning verminderen, wat opnieuw een aangenamere leefomgeving oplevert. Bovendien leidt een verbeterde luchtdichting, het plaatsen van dubbel glas en het plaatsen van thermische isolatie niet enkel tot een verbeterd thermisch comfort, maar dikwijls ook tot een verbeterd akoestisch comfort.

Meer dan isoleren

Als je gaat renoveren en isoleren is het belangrijk om het isoleren van muren en daken niet los te zien van andere renovatiewerken. Zeker wanneer je de renovatie over meerdere jaren spreidt en je ondertussen in de woning blijft wonen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de verschillende renovatiewerken en energiebesparende maatregelen invloed op elkaar hebben.

Enkele voorbeelden:

• Het vervangen van een oude aardgasketel door een nieuwe condenserende ketel zal leiden tot grote efficiëntiewinsten en bijhorende brandstofbesparing. Als je echter eerst de ketel vervangt om daarna de woning beter te isoleren, dan zal die nieuwe ketel overgedimensioneerd zijn, wat tot een lager rendement van de ketel leidt.

• Als je (binnen)-isolatie plaatst, moet de isolatie en de bijhorende luchtdichting aansluiten op het schrijnwerk. Daarom is het belangrijk dat je het schrijnwerk niet zult vervangen de eerstkomende jaren na het plaatsen van de isolatie. Ga je isoleren en is het schrijnwerk ook aan vervanging toe? Plaats dan eerst de ramen en isoleer pas daarna.

• Vervangen van kachels door centrale verwarming, oud schrijnwerk vervangen door nieuw luchtdichter schrijnwerk, dakisolatie plaatsen met een bijhorend luchtscherm, … deze ingrepen leiden allen tot een verbeterde luchtdichting van de woning. Dit zorgt op zijn beurt weer voor een vochtiger binnenklimaat als de ventilatie er niet op afgestemd is. Een bestaande woning extra isoleren, inclusief nieuwe ramen, vraagt om een afdoende ventilatie. Ontbreekt die, dan kan het zijn dat in extreme gevallen condensatie optreedt op koude oppervlakken, zoals een ongeïsoleerde buitenmuur. En die condensatie veroorzaakt vocht, wat op zijn beurt tot schimmelvorming zou kunnen leiden. Te vermijden!

Tot slot

Nu je weet waarom je goed moet isoleren, kun je ook wat meer uitleg gebruiken over enkele basisbegrippen omtrent isolatie. Een goede kennis van isolatiebegrippen zoals EPB, E-peil en U-waarde komt van pas als je gaat isoleren. Als je isolatiematerialen kiest, is het ook handig om enkele basiseigenschappen van isolatie te kennen. Op onze overzichtspagina over isoleren vind je nog veel meer informatie, ook over de soorten materialen. In een volgend deel zullen we het hebben over het na-isoleren van hellende daken.

Auteur: Jonas Eykens – Isolatiespecialist Isoproc en Isoproc Innoviso – mei 2013 
 

 

Identikit isolatiespecialist Jonas Eykens
 

Jonas Eykens is als technisch adviseur verbonden aan Isoproc. Hij werkt vanuit die functie mee aan Isoproc Innoviso, een expertisecentrum dat de markt wil senisbiliseren en de goede bouwpraktijk volgens de duurzame logica wil stimuleren.

Lees de teksten van de isolatiespecialist.

 Website

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in