Financiele aspecten

Is uw woning genoeg verzekerd?

Je hebt een nieuwe badkamer geplaatst en uw huis uitgebreid met een veranda. Vergeet dan niet om uw verzekeraar te verwittigen. Tips om uw woning goed te verzekeren.


Elk jaar vragen meer dan 28.000 mensen een stedenbouwkundige vergunning aan om hun woning te renoveren. Maar in werkelijkheid ligt het aantal eigenaars dat hun huis opsmukt, zonder dat van de daken te schreeuwen, heel wat hoger. Dat blijkt uit het recordaantal hypothecaire kredieten dat in 2010 werd afgesloten. Liefst een derde daarvan, of 86.000 contracten, was bestemd voor een verbouwing.

Wist je dat een aanzienlijke verfraaiing van de woning kan leiden tot onderverzekering? Je loopt dan het risico bij een schadegeval niet volledig vergoed te worden.


Evenredigheidsregel = valkuil

Als bij een schadegeval blijkt dat de verzekerde waarde van het goed lager ligt dan de heropbouwwaarde, dan zal de maatschappij oordelen dat je onderverzekerd bent. De maatschappij zal dan bij de uitkering van de schade de evenredigheidsregel toepassen. Dan zal je dus een deel van de schade niet vergoed krijgen.
Wanneer de in de polis vermelde verzekerde waarde van een woning meer dan 10 procent lager ligt dan het bedrag dat nodig is om de woning weer op te bouwen, kan de verzekeraar de volgende regel toepassen:

(bedrag van de schade X verzekerde waarde) / te verzekeren waarde
= betaalde schadevergoeding


Voorbeeld

Luc heeft zijn woning verzekerd voor 200.000 euro. Een brand veroorzaakt voor 50.000 euro schade. Toch keert zijn verzekeraar hem slechts een vergoeding van 33.333 euro uit. Hoe komt dat? Luc had zijn huis grondig gerenoveerd, maar had dat niet aan zijn verzekeraar gemeld. Bij het bepalen van het schadebedrag berekende de expert dat de heropbouwwaarde van de gerenoveerde woning 300.000 euro bedroeg. Het huis was dus onderverzekerd. Gevolg: de maatschappij paste de evenredigheidsregel toe:
€ 50.000 (schade) X € 200.000 (verzekerde waarde) / € 300.000 (te verzekeren waarde)
= € 33.333 schadevergoeding


Kwaad bloed

De evenredigheidsregel zet vaak kwaad bloed bij verzekerden die er het slachtoffer van worden. Toch is de regel ook ethisch verantwoord. "Als we de evenredigheidsregel niet toepassen, impliceert dat dat we aanvaarden dat iemand die onvoldoende verzekerd is, dezelfde vergoeding krijgt als iemand die zijn goed correct verzekert en daarvoor dus een hogere premie betaalt”, zegt Josette Van Elderen, ombudsman van de verzekeringen.


3 formules om uw woning te verzekeren

Een eigenaar is onderverzekerd wanneer de verzekerde waarde van het goed lager ligt dan de nieuwbouwwaarde. Een huurder is in principe gedekt door een huurdersaansprakelijkheidsverzekering. Voor een huurder wordt dan ook rekening gehouden met de ‘werkelijke’ heropbouw waarde. Dat is de nieuwbouwwaarde verminderd met een slijtage percentage. Verzekeringsmaatschappijen hebben systemen om het juiste te verzekeren bedrag te berekenen. Om het risico op onderverzekering tot een minimum te beperken en te vermijden dat de evenredigheidsregel wordt toegepast, moeten zij die aan de verzekerde (eigenaar) voorstellen.

1. Verzekering in 'eerste risico'. De verzekeraar verleent dan tussenkomst tot beloop van het verzekerde bedrag, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. Zelfs als de verzekerde kapitalen onvoldoende zijn. Maar de vergoeding kan nooit hoger zijn dat het vooraf vastgestelde bedrag. Ook niet wanneer de schade groter is. Als uw huis dus volledig in vlammen opgaat, word je waarschijnlijk onvoldoende vergoed. Maar meestal wordt niet de hele woning vernield. In 2009 hebben de brandverzekeraars gemiddeld 2.175 euro per schadegeval uitbetaald (en 5.012 euro voor natuurrampen).

2. Evaluatierooster. Om te vermijden dat de evenredigheidsregel wordt toegepast, kan de verzekeringsmaatschappij je ook een ‘standaardrooster’ bezorgen dat ze zelf heeft ontwikkeld. Zo’n rooster houdt rekening met een aantal gegevens, zoals de oppervlakte, het aantal vertrekken, enzovoort. Geef de voorkeur aan dat systeem.
TIP: Een evaluatierooster is geldig bij de ondertekening van het contract. Maar vergeet uw verzekeraar niet te verwittigen wanneer je grote veranderingen aan de woning hebt aangebracht. Alleen zo vermijd je de toepassing van de evenredigheidsregel. Je betaalt dan wel meer premie, maar wordt bij een schadegeval ook correct vergoed.

3. Voorafgaande expertise. Heeft je woning bijzondere kenmerken (binnenzwembad, historische waarde, enzovoort), vraag dan aan de maatschappij om vooraf een expertise uit te voeren zodat de juiste premie en voorwaarden kunnen worden vastgesteld.


Bron:
Netto - 2011

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in