Financiele aspecten

Inkomensgrens voor verbeteringspremies omhoog getrokken

De Vlaamse regering heeft definitief ingestemd met het optrekken van de inkomensgrenzen van de verbeterings- en aanpassingpremie voor woningen.

Deze premies gelden voor werkzaamheden aan daken, gevels of ramen, voor werkzaamheden ter voorkoming van CO-vergiftiging, voor werkzaamheden aan het sanitair, enz. Ze zijn bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen die hun eigen woning willen verbeteren omdat ze al iets ouders is of omdat ze zelf al wat ouder zijn. De woning mag een kadastraal inkomen van maximum 1 200 euro hebben en moet bij verbeteringswerken ook minstens twintig jaar oud zijn. Om in aanmerking te komen voor deze premies, mocht je een netto belastbaar inkomen hebben van maximum 20 000 euro per jaar in het derde jaar voorafgaand aan de aanvraag. Als je bijvoorbeeld een aanvraag doet in 2006, wordt het inkomen van 2003 (aanslagbiljet 2004) in aanmerking genomen.
In het voorstel van Vlaams minister van wonen, Marino Keulen, worden deze inkomensgrenzen verhoogd van 20 000 tot 25 000 euro voor bewonersen van 46 000 tot 50 000 euro voor verhuurders die hun woning voor minstens negen jaar verhuren via een sociaal verhuurkantoor (svk). Per persoon ten laste mag voortaan 1 300 euro worden bijgeteld.

De inkomensvoorwaarden voor aanvragers van deze premies waren sinds 1992 onveranderd gebleven. Omdat de lonen echter ieder jaar een beetje stijgen volgens de consumptie-index, werd de doelgroep voor deze premies steeds kleiner. Een evaluatie die minister Keulen vorig jaar liet uitvoeren, toonde aan dat meer dan een derde van alle aanvragen op basis van deze inkomensgrens werd geweigerd. “Daarom willen we de inkomensgrenzen optrekken. We voorzien ook een jaarlijkse indexering van deze grens zodat de premie de reële loonstijging blijft volgen,” meldt hij.


Welke verbeteringswerken?

Volgende verbeteringswerken komen in aanmerking: gevelwerken (premiebedrag 1 500 eur), dakwerken en buitenschrijnwerk (telkens 1 250 euro) en sanitaire installatie, elektrische installatie en behandeling van optrekkend vocht (telkens 750 euro). Bij het voorkomen van CO-intoxicatie zijn premies voorzien voor de installatie of omschakeling naar cv (1 000 euro). Het bouwen herstellen of aanpassen van een schoorsteen (500 euro) en een waterverwarmingstoestel en een verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimten (telkens 250 euro). De premie bedraagt 50% van de kosten (minimum 600 euro en maximum 1 250 euro) bij verbouwingswerken door overbevolking (uitbreiding van de woon- slaap- of kookruimte) en aanpassingswerken (aanpassen van de woning aan de fysieke gesteldheid van de bejaarde of gehandicapte bewoner). De premie wordt toegekend op basis van facturen. Op het ogenblik van de aanvraag, mogen de facturen nog geen jaar oud zijn.

Bron: Bouwkroniek

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in